Vrati se na sadržaj

Da li Jehovini svedoci veruju da će samo oni biti spaseni?

Da li Jehovini svedoci veruju da će samo oni biti spaseni?

Ne. Milioni ljudi koji su živeli u prošlim vekovima i koji nisu bili Jehovini svedoci dobiće priliku da se spasu. Sveto pismo objašnjava da će u novom svetu koji je Bog obećao biti ’uskrsnuti i pravednici i nepravednici‘ (Dela apostolska 24:15). Pored toga, možda će i mnogi koji sada žive početi da služe Bogu, pa će i oni biti spaseni. U svakom slučaju, nije na nama da sudimo ko će biti spasen, a ko ne. Taj sud je poveren Isusu (Jovan 5:22, 27).