Vrati se na sadržaj

Kako mogu da postanem Jehovin svedok?

Kako mogu da postanem Jehovin svedok?

Da bi neko postao Jehovin svedok, potrebno je da učini tri koraka koja je Isus opisao u Mateju 28:19, 20. U tim stihovima, on je rekao šta neko treba da radi da bi bio njegov učenik, u šta spada i svedočenje o njegovom Ocu, Jehovi.

1. korak: Upoznati se s biblijskim učenjima. Isus je poučio svoje sledbenike da stvaraju učenike „učeći ih“ (Matej 28:19, 20). Reč „učenik“ nosi u sebi misao o nekom ko uči. Biblija, posebno učenja Isusa Hrista, sadrži misli koje su potrebne da bi neko vodio srećan i ispunjen život (2. Timoteju 3:16, 17). Nama je drago što putem besplatnog proučavanja Biblije možemo pomoći ljudima da se upoznaju s njom (Matej 10:7, 8; 1. Solunjanima 2:13).

2. korak: Primeniti naučeno. Isus je rekao da se onaj ko uči o Bogu takođe mora držati svega što je on zapovedio (Matej 28:20). To znači da proučavanje Biblije nije samo učenje teorije, već mora dovesti do značajnih promena u razmišljanju i ponašanju osobe (Dela apostolska 10:42; Efešanima 4:22-29; Jevrejima 10:24, 25). Kada ona počne da se drži Isusovih zapovesti, onda je potaknuta da preda svoj život Jehovi Bogu (Matej 16:24).

3. korak: Krštenje (Matej 28:19). Krštenje simbolizuje umiranje starog načina života i početak novog. Zato se ono u Bibliji često upoređuje sa sahranjivanjem. (Uporediti s Rimljanima 6:2-4.) Dakle, krštenje pokazuje javnosti da je osoba ispunila prva dva koraka koja je Isus opisao i da traži od Boga čistu savest (Jevrejima 9:14; 1. Petrova 3:21).

Kako ću znati da li sam spreman za krštenje?

Razgovarajte sa skupštinskim starešinama. Oni će u razgovoru s vama videti da li razumete šta se od vas očekuje, da li primenjujete ono što ste naučili u životu i da li ste se dobrovoljno predali Bogu (Dela apostolska 20:28; 1. Petrova 5:1-3).

Da li ovi koraci važe i za decu Svedoka?

Da. Mi vaspitavamo decu „na Jehovin način“ i pomažemo im da „usvoje njegov način razmišljanja“, kao što stoji u Svetom pismu (Efešanima 6:4). Međutim, kako rastu, sama moraju doneti odluku da uče, prihvate i primenjuju biblijska učenja da bi mogla da se krste (Rimljanima 12:2). Na kraju krajeva, svako za sebe mora odlučiti kog Boga će obožavati (Rimljanima 14:12; Galatima 6:5).