Vrati se na sadržaj

Koliko u svetu ima Jehovinih svedoka?

Koliko u svetu ima Jehovinih svedoka?

 

Izveštaj za službenu 2018. godinu *

Broj Jehovinih svedoka u svetu

8 579 909

Broj skupština

119 954

Zemlje i teritorije gde Jehovini svedoci propovedaju

240

Kako računate broj članova?

Kao Jehovine svedoke računamo samo one koji svakog meseca propovedaju dobru vest o Božjem Kraljevstvu (Matej 24:14). To obuhvata kako one koji su kršteni kao Jehovini svedoci tako i one koji to nisu, ali ispunjavaju uslove da propovedaju.

Da li neko mora da priloži novac da bi postao član?

Ne. Prilozi ne igraju nikakvu ulogu u tome da li će neko postati član. Takođe, oni ne utiču ni na to da li će neko imati posebna zaduženja ili odgovornosti u našoj organizaciji (Dela apostolska 8:18-20). Zapravo, većina priloga se daje anonimno. Svaki Svedok prilaže vreme, snagu i sredstva onoliko koliko to želi i u skladu sa svojim okolnostima (2. Korinćanima 9:7).

Kako znate koliko njih propoveda?

Svedoci svakog meseca u svojoj skupštini predaju izveštaj o vremenu koje su proveli u propovedanju. To čine dobrovoljno.

Prikupljeni izveštaji se sabiraju i šalju lokalnoj podružnici. Zatim se izveštaj za svaku zemlju ili teritoriju šalje našem glavnom sedištu u Sjedinjenim Državama.

Na kraju svake službene godine, * u svakoj zemlji se određuje najveći broj Svedoka. Te brojke se sabiraju kako bi se dobio broj Svedoka u svetu. Detaljni izveštaj za svaku zemlju, kao i zanimljivosti iz službe propovedanja, objavljuju se u Godišnjaku Jehovinih svedoka. Ti izveštaji nas hrabre baš kao što su slični izveštaji hrabrili i prve hrišćane (Dela apostolska 2:41; 4:4; 15:3).

Da li brojite i one koji su u kontaktu s vašom organizacijom, ali ne propovedaju?

Iako ih ne uključujemo u broj Svedoka, izražavamo im srdačnu dobrodošlicu u našim skupštinama. Mnogi prisustvuju godišnjem obeležavanju Hristove smrti, pa se njihov broj može približno odrediti kada se od broja prisutnih na toj svečanosti oduzme broj Svedoka. Obeležavanju Hristove smrti 2018. prisustvovalo je 20 329 317 osobe.

Pored toga, s mnogima besplatno proučavamo Bibliju iako oni ne posećuju naše sastanke. Tokom 2018, svakog meseca smo u proseku vodili 10 079 709 biblijskih kurseva, od kojih se neki vode s jednom, a neki s više osoba u isto vreme.

Zašto je broj Svedoka prema popisu stanovništva nekad veći nego u vašoj evidenciji?

Zavodi za statistiku obično sakupljaju podatke tako što pitaju ljude kojoj veri pripadaju. Na primer, Biro za popis stanovništva u Sjedinjenim Državama kaže da je cilj popisa koji oni sprovode „da se utvrdi da li ispitanici sebe smatraju delom neke verske zajednice“, dodajući da su tako prikupljeni podaci „pre subjektivni, nego objektivni“. Nešto slično stoji i u Statističkom godišnjaku Republike Srbije za 2015: „Odgovor na pitanje o veroispovesti rezultat je ličnog ubeđenja pojedinca zasnovanog na njegovim shvatanjima religije.“ S druge strane, naši podaci se odnose na one koji drugima propovedaju i predaju izveštaj o tome, a ne na one koji samo tvrde da su Svedoci.

^ odl. 3 Službena godina traje od 1. septembra tekuće do 31. avgusta naredne godine. Na primer, službena 2015. godina traje od 1. septembra 2014. do 31. avgusta 2015.

^ odl. 17 Službena godina traje od 1. septembra tekuće do 31. avgusta naredne godine. Na primer, službena 2015. godina traje od 1. septembra 2014. do 31. avgusta 2015.