Vrati se na sadržaj

Kako se finansira delo Jehovinih svedoka?

Kako se finansira delo Jehovinih svedoka?

Naše delo propovedanja prvenstveno se finansira dobrovoljnim prilozima Jehovinih svedoka. Na sastancima se ne sakupljaju prilozi, niti se od članova uzima desetak (Matej 10:7, 8). Umesto toga, na našim mestima sastajanja nalaze se kutije za priloge kako bi oni koji žele da daju prilog mogli to i učiniti. Oni koji daju prilog ostaju nepoznati.

Jedan od razloga zašto možemo platiti sve svoje troškove jeste taj što nemamo plaćeno sveštenstvo. Pored toga, Svedoci nisu plaćeni za to što idu od kuće do kuće, a i naša mesta sastajanja su skromna. Svaki prilog koji se prosledi podružnicama Jehovinih svedoka koristi se za pružanje pomoći žrtvama prirodnih katastrofa, pokrivanje troškova naših misionara i putujućih slugu, gradnju naših objekata za sastajanje u zemljama u razvoju i štampanje i otpremu Biblija i drugih hrišćanskih publikacija.

Svako za sebe odlučuje da li će dati prilog za plaćanje lokalnih troškova, za naše međunarodno delo ili i za jedno i za drugo. Svaka skupština redovno pruža finansijske izveštaje svojim članovima.