Vrati se na sadržaj

Da li su Jehovini svedoci protestanti?

Da li su Jehovini svedoci protestanti?

Ne. Jehovini svedoci jesu hrišćani, ali nisu protestanti. Zašto?

Protestantizam se definiše kao „oblik hrišćanstva koji se suprotstavlja rimokatoličkoj crkvi“. Iako je tačno da se Jehovini svedoci ne slažu sa učenjima Katoličke crkve, oni nisu protestanti iz sledećih razloga:

  1. Mnoga protestantska verovanja nisu u skladu sa onim što Biblija naučava. Na primer, Biblija naučava da postoji ’jedan Bog‘, a ne Trojstvo (1. Timoteju 2:5; Jovan 14:28). Takođe jasno kaže da Bog kažnjava zle ljude, ali ne u paklu, već večnim uništenjem (Psalam 37:9; 2. Solunjanima 1:9).

  2. Mi se ne suprotstavljamo Katoličkoj crkvi ili bilo kojoj verskoj grupi niti pokušavamo da ih reformišemo. Naprotiv, mi propovedamo dobru vest o Božjem Kraljevstvu i nastojimo da pomognemo drugima da je razumeju i žive po njoj (Matej 24:14; 28:19, 20). Mi ne želimo da reformišemo druge religije, već da iskrene pojedince poučavamo istini o Bogu i njegovoj Reči, Bibliji (Kološanima 1:9, 10; 2. Timoteju 2:24, 25).