Vrati se na sadržaj

Da li su Jehovini svedoci kult?

Da li su Jehovini svedoci kult?

Ne, Jehovini svedoci nisu kult. Mi smo hrišćani i trudimo se da postupamo po uzoru na Isusa Hrista i da živimo po njegovim učenjima.

Šta je kult?

Izraz „kult“ se različito shvata. Razmotrite dva uobičajena gledišta o kultovima i zašto se to ne primenjuje na nas.

  • Neki smatraju da je kult nova ili neortodoksna religija. Jehovini svedoci nisu začeli novu religiju. Baš naprotiv, mi obožavamo Boga onako kako su to radili hrišćani u prvom veku, o čijem životu i učenjima možemo čitati u Bibliji (2. Timoteju 3:16, 17). Verujemo da samo Sveto pismo sadrži merila za obožavanje Boga na ispravan način.

  • Neki smatraju da je kult opasna verska sekta s ljudskim vođom. Jehovini svedoci ne slede nijednog čoveka kao svog vođu. Mi se držimo onoga što je Isus rekao svojim sledbenicima: „Vaš Vođa [je] jedan — Hrist“ (Matej 23:10).

Jehovini svedoci ni u kom slučaju nisu neki opasan kult. Mi se poučavamo da pomažemo suvernicima i ljudima u našem okruženju. Na primer, naša služba Bogu pomogla je mnogima da pobede zavisnost, recimo narkomaniju i alkoholizam. Osim toga, širom sveta osnivamo razrede za opismenjavanje i pomažemo hiljadama da nauče da čitaju i pišu. Takođe, zalažemo se u pružanju humanitarne pomoći. Dajemo sve od sebe da pozitivno utičemo na druge, kao što je Isus zapovedio svojim sledbenicima da čine (Matej 5:13-16).