Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Da li su Jehovini svedoci kult?

Da li su Jehovini svedoci kult?

Ne, Jehovini svedoci nisu kult. Mi smo hrišćani i trudimo se da postupamo po uzoru na Isusa Hrista i da živimo po njegovim učenjima.

Šta je kult?

Izraz „kult“ se različito shvata. Razmotrite dva uobičajena gledišta o kultovima i zašto se to ne primenjuje na nas.

  • Neki smatraju da je kult nova ili neortodoksna religija. Jehovini svedoci nisu začeli novu religiju. Baš naprotiv, mi obožavamo Boga onako kako su to radili hrišćani u prvom veku, o čijem životu i učenjima možemo čitati u Bibliji (2. Timoteju 3:16, 17). Verujemo da samo Sveto pismo sadrži merila za obožavanje Boga na ispravan način.

  • Neki smatraju da je kult opasna verska sekta s ljudskim vođom. Jehovini svedoci ne slede nijednog čoveka kao svog vođu. Mi se držimo onoga što je Isus rekao svojim sledbenicima: „Vaš Vođa [je] jedan — Hrist“ (Matej 23:10).

Jehovini svedoci ni u kom slučaju nisu neki opasan kult. Mi se poučavamo da pomažemo suvernicima i ljudima u našem okruženju. Na primer, naša služba Bogu pomogla je mnogima da pobede zavisnost, recimo narkomaniju i alkoholizam. Osim toga, širom sveta osnivamo razrede za opismenjavanje i pomažemo hiljadama da nauče da čitaju i pišu. Takođe, zalažemo se u pružanju humanitarne pomoći. Dajemo sve od sebe da pozitivno utičemo na druge, kao što je Isus zapovedio svojim sledbenicima da čine (Matej 5:13-16).