Vrati se na sadržaj

Da li su Jehovini svedoci hrišćani?

Da li su Jehovini svedoci hrišćani?

Da. Hrišćani smo iz sledećih razloga:

  • Nastojimo da se tesno držimo učenja Isusa Hrista i da živimo poput njega (1. Petrova 2:21).

  • Verujemo da Isus ima presudnu ulogu za naše spasenje, da „nema drugog imena pod nebom datog ljudima po kome možemo biti spaseni“ (Dela apostolska 4:12).

  • Kada neko postaje Jehovin svedok, krštava se u Isusovo ime (Matej 28:18, 19).

  • Molimo se u Isusovo ime (Jovan 15:16).

  • Verujemo da je Isus Poglavar, to jest da ima autoritet, nad svakim muškarcem (1. Korinćanima 11:3).

Međutim, na mnoge načine smo drugačiji u odnosu na druge verske grupe koje se nazivaju hrišćanskim. Na primer, verujemo da Sveto pismo naučava da je Isus Božji Sin, a ne deo nekog Trojstva (Marko 12:29). Ne verujemo da je duša besmrtna, da Sveto pismo na bilo koji način podupire verovanje da Bog muči ljude u večnom paklu ili da oni koji predvode u verskim aktivnostima treba da imaju titule koje ih uzdižu iznad drugih (Propovednik 9:5; Jezekilj 18:4; Matej 23:8-10).