Vrati se na sadržaj

Da li su kod Jehovinih svedoka zabranjeni određeni filmovi, knjige i muzika?

Da li su kod Jehovinih svedoka zabranjeni određeni filmovi, knjige i muzika?

Ne. Naša organizacija ne određuje koje filmove, knjige ili pesme treba da izbegavamo. Zašto?

● Sveto pismo podstiče svaku osobu da vežba svoju „moć zapažanja“ kako bi mogla da razluči šta je dobro, a šta loše (Jevrejima 5:14).

● U Svetom pismu se nalaze osnovna načela koja hrišćanin može uzeti u obzir prilikom odabira zabave. * Naš cilj je da u svim područjima života ’ispitujemo šta je ugodno Gospodu‘ (Efešanima 5:10).

● Pošto Sveto pismo naučava da poglavar porodice ima određeni autoritet, on može odrediti kakvu zabavu njegovi ukućani treba da izbegavaju (1. Korinćanima 11:3; Efešanima 6:1-4). Ali izvan porodičnog kruga, niko nema pravo da određene filmove, pesme ili poznate ličnosti proglasi neprihvatljivim za Jehovine svedoke (Galatima 6:5).

^ odl. 4 Na primer, Sveto pismo osuđuje sve što ističe okultizam, polni nemoral ili nasilje (Ponovljeni zakoni 18:10-13; Efešanima 5:3; Kološanima 3:8).