Vrati se na sadržaj

Da li Jehovini svedoci daju desetak?

Da li Jehovini svedoci daju desetak?

Ne, Jehovini svedoci ne daju desetak, već svoje aktivnosti finansiraju dobrovoljnim prilozima. Šta je desetak i zašto ga Jehovini svedoci ne daju?

Zapovest da se daje desetak, to jest deseti deo prinosa, bila je deo Zakona datog drevnom izraelskom narodu. Međutim, u Svetom pismu se jasno kaže da taj Zakon, u šta spada i zapovest o davanju desetka, ne važi za hrišćane (Jevrejima 7:5, 18; Kološanima 2:13, 14).

Jehovini svedoci ne daju unapred propisane desetke niti prinose, već po uzoru na prve hrišćane svoju službu Bogu podupiru na dva načina: besplatno propovedaju i poučavaju i daju dobrovoljne priloge.

Mi postupamo po onome što je Bog rekao hrišćanima: „Neka svako učini kako je odlučio u srcu, ne nerado ili na silu, jer Bog voli onoga ko radosno daje“ (2. Korinćanima 9:7).