Vrati se na sadržaj

Da li Jehovini svedoci odbacuju svoje nekadašnje suvernike?

Da li Jehovini svedoci odbacuju svoje nekadašnje suvernike?

Oni koji su se krstili kao Jehovini svedoci ali više ne propovedaju drugima i možda su se udaljili od svojih suvernika nisu odbačeni. Upravo mi pokušavamo da obnovimo kontakt s njima i da probudimo njihovo zanimanje za duhovne stvari.

Ako neko počini ozbiljan greh, neće automatski biti isključen. Međutim, ukoliko krštenom Svedoku pređe u naviku da krši biblijski moralni kodeks i ne kaje se zbog toga, on će biti odbačen, to jest isključen. Sveto pismo jasno kaže: „Uklonite zloga iz svoje sredine“ (1. Korinćanima 5:13).

Šta se dešava u slučaju kada je isključen neko čiji su bračni drug i deca još uvek Jehovini svedoci? Više neće imati udela u religioznim aktivnostima svoje porodice, ali to ne znači da će se prekinuti i rodbinske veze. I dalje postoji bračni odnos, kao i normalne porodične veze i aktivnosti.

Isključene osobe mogu dolaziti na naše sastanke. Ukoliko žele, od skupštinskih starešina mogu dobijati biblijske savete. Cilj je da se svakome pomogne da ponovo ispunjava uslove kako bi bio Jehovin svedok. Isključene osobe koje prestanu s neispravnim postupanjem i pokažu iskrenu želju da žive po biblijskim merilima uvek su dobrodošle da ponovo postanu Jehovini svedoci.