Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Izveštaj s godišnjeg sastanka

„Božja Reč je blago“

Izveštaj s godišnjeg sastanka

Tokom vikenda, 5. i 6. oktobra 2013, održan je 129. godišnji sastanak korporacije Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Program tog sastanka pratilo je 1 413 676 osoba u 31 zemlji, bilo u Kongresnoj dvorani Jehovinih svedoka u Džersiju, u američkoj državi Nju Džersi, bilo preko interneta.

Predsedavajući sastanka bio je Gaj Pirs, član Vodećeg tela Jehovinih svedoka. On je izazvao zanimanje prisutnih kada je rekao da će tokom programa saznati odgovore na važna biblijska pitanja, bolje razumeti biblijsku istinu i dobiti duhovnu „hranu u pravo vreme“ (Matej 24:45; Poslovice 4:18).

„Izložba koja slavi Jehovu.“

Mark Sanderson, član Vodećeg tela, izneo je zanimljivosti o novoj izložbi postavljenoj u glavnom sedištu Jehovinih svedoka u Bruklinu, u Njujorku. Tema ove izložbe je „Sveto pismo i Božje ime“. Izložba naglašava mesto koje Božje ime s pravom zauzima u hebrejskom i grčkom delu Svetog pisma i na njoj se mogu videti mnoge stare Biblije, reprodukcije drevnih rukopisa i stranice srednjovekovnih Biblija.

Posebno su zanimljive stranice biblijskog prevoda Vilijama Tindejla iz 16. veka, koji je prvi vratio Božje ime u engleski prevod, kao i stranica iz španskog prevoda Rejna–Valera iz 1602, u kom se dosledno koristi Božje ime „Iehova“. Na izložbi se može videti i engleski prevod poznat kao Velika Biblija (izdanje iz 1549), prevod Elijasa Hutera na 12 jezika (izdanje iz 1599, poznato i kao Nirnberška višejezična Biblija) i Ženevska Biblija (izdanje iz 1603). U svim ovim prevodima se nalazi Božje ime.

Brat Sanderson je pozvao sve da posete ovu izložbu, rekavši: „Iskreno se nadamo da će [...] ljudima koji vole istinu, bez obzira na godine i obrazovanje, ova izložba pomoći da cene ono što i mi cenimo — Božju dragocenu Reč, Bibliju, i njegovo veličanstveno ime, Jehova.“

Godišnji citat za 2014.

Nakon što je Gerit Loš, član Vodećeg tela, izneo sažetak tekućeg članka iz Stražarske kule, brat Pirs je objavio godišnji citat za 2014, koji glasi: „Neka dođe kraljevstvo tvoje“ (Matej 6:10). Premda bi ovaj stih uvek mogao biti godišnji citat za Jehovine svedoke, sada je posebno prikladan jer se 2014. navršava sto godina otkad je Kraljevstvo uspostavljeno na nebu.

„Dragoceni dar od Jehove.“

Publika je zatim gledala film o istoriji prevoda Novi svet, koji su izdali Jehovini svedoci i koji neki smatraju jednim od najboljih prevoda Biblije. Kada je Natan Nor na međunarodnom kongresu „Rast teokratije“ 1950. objavio prvi deo ovog prevoda, prisutnima je dao savet koji se može i danas primeniti: Pročitajte ovaj prevod od početka do kraja. Proučavajte ga. Podstičite druge da ga proučavaju, jer će tako moći da prizivaju Božje ime Jehova.

„Neke drage uspomene.“

Ovaj govor je izneo Samjuel Herd, član Vodećeg tela. Tokom govora prikazan je snimljen intervju s četiri člana betelske porodice u Sjedinjenim Državama, koji su bili prisutni kada je objavljen svaki od šest delova prevoda Novi svet, u periodu od 1950. do 1960.

Junis Tim se prisetila kako se prevod Novi svet koristio na hrišćanskim sastancima. Posebno su joj značile unakrsne reference pomoću kojih je mogla detaljnije da proučava. Pošto je bilo nezgodno poneti sve delove Biblije na sastanak, nosila je samo potrebne delove, kao i džepni format prevoda King James Version za slučaj da se čitaju dodatni stihovi.

Novi prevod je na mnogo načina uticao na našu službu Bogu. Na primer, Fred Rask je ispričao da su pre 1950. braća iz Betela u javnim molitvama koristila arhaične izraze tipične za prevod King James Version. Međutim, ubrzo nakon što je izdat prevod Novi svet, te izraze su zamenili jednostavnim rečima iz svakodnevnog života.

Džon Visčak je bio oduševljen ne samo kvalitetom ovog prevoda već i poniznošću članova Odbora za biblijski prevod Novi svet. „Oni nisu želeli da se objave njihova imena ni za života ni posle smrti, jer su hteli da sva slava pripadne Jehovi Bogu“, rekao je. Čarls Malahan je izrazio osećanja svih intervjuisanih kada je rekao: „Prevod Novi svet nam je pomogao da još dublje usadimo istinu u svoje srce i ojačamo veru, tako da možemo i drugima pomagati da izgrade veru u Boga.“

„Čujemo ih kako našim jezicima govore o veličanstvenim Božjim delima“

(Dela apostolska 2:11). Džefri Džekson, član Vodećeg tela, izneo je ovaj govor i objavio revidirano izdanje prevoda Novi svet iz 2013. Pri kraju govora, svi prisutni, uključujući i skoro sve one koji su program pratili preko interneta, dobili su po primerak ove Biblije.

Brat Džekson je rekao da je prošlo više od 60 godina otkako je izašao prvi deo prevoda Novi svet. Za to vreme, engleski jezik se promenio, ali ne i cilj s kojim prevodimo Bibliju. Želimo da prevod Božje Reči bude što verniji izvornom tekstu, a da se pri tom ne izgubi pravi smisao.

Od 2005, Vodeće telo pridaje posebnu pažnju prevođenju Biblije na razne jezike. Od tada se broj jezika na kojima je objavljen prevod Novi svet povećao sa 52 na 121, a trenutno se prevodi na još 45 jezika. Timovi koji su prevodili Bibliju Novi svet do sada su poslali preko 52 000 pitanja, tražeći objašnjenja za određene reči i izraze. Na sva pitanja je odgovoreno i mnoga od njih su pokazala gde engleski tekst treba revidirati i osavremeniti.

Na primer, brat Džekson je naveo da se u ranijim engleskim izdanjima prevoda Novi svet u 1. Samuilovoj 14:11 koristio izraz koji se mogao pogrešno razumeti da su se Jonatan i sluga koji mu je nosio oružje skinuli pred filistejskom stražom. Zato revidirano izdanje kaže da su se obojica „pokazala filistejskoj straži“. Slično tome, u Miheju 2:6 ranije su se koristili doslovni izrazi: „Ne prosipajte reči. Oni su prosipali reči.“ Ovaj stih sada glasi: „’Ne prorokujte‘, govore oni.“

Pre pet godina, Vodeće telo je naimenovalo odbor koji je radio na reviziji prevoda Novi svet i sada je rezultat njihovog truda očigledan. Revidirana Biblija je lepog izgleda, laka za čitanje i kvalitetne izrade, tako da može ostati očuvana i posle dužeg korišćenja. Brat Džekson je najavio da će uskoro biti štampan veliki i džepni format.

„Ispravno se služi rečju istine.“

Stiven Let, član Vodećeg tela, izneo je ovu tačku na temelju 2. Timoteju 2:15 i govorio o dodatnim sadržajima nove revidirane Biblije. Izraz ’ispravno se služiti‘, koji se koristi u ovom stihu, doslovno znači „seći pravo“. Budući da je Biblija „mač duha“, želimo da je koristimo tako da „sečemo pravo“, to jest na potpuno ispravan način (Efešanima 6:17). Brat Let je zatim objasnio kako nam dodatni sadržaji u ovoj Bibliji mogu pomoći u tome.

  1. Uvod u Božju Reč“, koji se nalazi na samom početku, sadrži biblijske stihove koji odgovaraju na 20 pitanja o osnovnim biblijskim učenjima.

  2. Dodatak A govori o različitim odlikama revidiranog prevoda, kao i do kojih je promena došlo u stilu, izboru reči i upotrebi Božjeg imena.

  3. Dodatak B se sastoji od 15 delova u boji, u kojima se nalaze geografske karte, ilustracije i slike, što će biti od koristi u ličnom proučavanju i poučavanju drugih.

  4. „Pregled sadržaja“ nalazi se na početku svake biblijske knjige i ukratko opisuje njen sadržaj. Zahvaljujući tome, čitalac može brzo pronaći željeni deo. Ranije su se za to koristili naslovi u zaglavlju na svakoj stranici.

  5. Rečnik biblijskih pojmova“ sadrži kratke definicije stotina reči upotrebljenih u Bibliji.

  6. Registar biblijskih reči“ je u velikoj meri skraćen. Sada sadrži samo reči i stihove koje najviše upotrebljavamo u propovedanju i poučavanju drugih.

  7. Unakrsne reference, koje se nalaze u srednjoj koloni na svakoj stranici, takođe su skraćene. Navedeni su samo stihovi koji se najviše koriste u službi propovedanja.

  8. Fusnote navode druga značenja reči, doslovan prevod, kao i dodatne informacije.

JW Library.

Džon Ekran, član Odbora podružnice u Sjedinjenim Državama, predstavio je novu aplikaciju JW Library za elektronske uređaje, kao što su pametni telefoni i tablet računari. Pomoću ove aplikacije može se čitati revidiran prevod Novi svet i još pet biblijskih prevoda. Od 7. oktobra 2013. ova aplikacija se može besplatno preuzeti sa interneta.

„Prevod Božje Reči koji prenosi pravi smisao.“

Entoni Moris, član Vodećeg tela, objasnio je načela kojima se Odbor za biblijski prevod Novi svet vodio prilikom revidiranja. U skladu s rečima iz 1. Korinćanima 14:8, 9, članovi odbora su imali cilj da revidirano izdanje bude lako razumljivo. Zato doslovan prevod nije korišćen gde god bi prenosio pogrešno značenje.

Na primer, doslovan prevod Postanka 31:20 glasio bi: „Jakov je ukrao srce Lavanu“. Međutim, idiom „ukrasti srce“ na hebrejskom nema isto značenje kao na engleskom jeziku, tako da sada prevod Novi svet glasi: „Jakov je nadmudrio Lavana.“ Slično tome, doslovan prevod 1. Korinćanima 7:39 preneo bi pogrešan smisao da se žena može ponovo udati kada njen muž zaspi. Pošto se u Svetom pismu izrazom „zaspati“ ponekad ukazuje na smrt, u prevodu Novi svet je upotrebljen izraz „zaspi smrtnim snom“ kako čitaoci ne bi došli do pogrešnog zaključka.

„Biblija je napisana jezikom običnog naroda — zemljoradnika, pastira i ribara“, rekao je brat Moris. „Dobar prevod Biblije omogućava da njenu poruku razumeju mnogi ljudi, bez obzira na njihovo poreklo.“

„Koristili su ugodne i tačne reči istine.“

Dejvid Splejn, član Vodećeg tela, izneo je ovaj govor na temelju Propovednika 12:10. Kao što su biblijski pisci bili veoma pažljivi kada su zapisivali Božje misli, tako je i prvobitni Odbor za biblijski prevod Novi svet pažljivo pristupio svom zadatku. Najnovije revidirano izdanje prevoda Novi svet i dalje se temelji na istom načelu: „Napisati tačne reči istine“ i što jasnije preneti Božju poruku.

„Mnoge engleske reči imaju više značenja“, rekao je brat Splejn. Na primer, ranija izdanja prevoda Novi svet su u 2. Timoteju 1:13 koristila izraz „model zdravih reči“. Reč prevedena sa „model“ ima nekoliko značenja, među kojima i „umetnički prikaz“. Na osnovu tog značenja, neki su razumeli da se ovaj izraz odnosi na lepotu biblijskih učenja. Međutim, značenje koje odgovara izvornom izrazu jeste „uzor koji treba oponašati“. Zato u revidiranom prevodu stoji: „Neka ti uzor budu zdrave reči“.

Brat Splejn je govorio i o izmenama načinjenim zbog toga što se engleski jezik promenio. Na primer, kada se govori o načinu na koji je Isus pogubljen, u prethodnim izdanjima prevoda Novi svet koristio se izraz koji najčešće znači „nabiti nekoga na kolac“. Pošto Isus nije nabijen na mučenički stub, novi revidirani prevod kaže da je Isus „pribijen na stub“ (Matej 27:22, 23, 31).

Brat Splejn je zaključio sledećim rečima: „Želimo da vam čitanje i proučavanje revidiranog prevoda Novi svet pomogne da budete još bliži s Jehovom. Neka on zauvek bude vaš Otac, Bog i Prijatelj.“

Zaključak.

Brat Pirs je novu revidiranu Bibliju uporedio s glavnim jelom na Jehovinoj bogatoj gozbi (Isaija 25:6). Zatim je na prigodan način zaključio program tako što je prisutne pozvao da iz pesmarice Pevajmo u čast Jehovi otpevaju pesmu broj 114, pod naslovom „Božja Reč je blago“.