Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Izveštaj s godišnjeg sastanka

„Hrana u pravo vreme“

Izveštaj s godišnjeg sastanka

Šestog oktobra 2012. održan je 128. godišnji sastanak korporacije Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

 

Skoro 5 000 osoba se okupilo u Kongresnoj dvorani Jehovinih svedoka u Džersiju, u državi Nju Džersi, dok je putem videokonferencijske veze preko 10 000 osoba pratilo program iz naših objekata u Bruklinu, Patersonu i Volkilu, u državi Njujork, kao i u našoj podružnici u Kanadi. Svi su bili ohrabreni iznetim izveštajima o aktivnostima Jehovinih svedoka širom sveta i detaljnim objašnjenjem Mateja 24:45-47.

 

Predsedavajući sastanka bio je Entoni Moris, koji je član Vodećeg tela. On se osvrnuo na prethodne godišnje sastanke koji su bili posebno ohrabrujući i od istorijskog značaja. Prisutni su znali da ih očekuje program koji će im ojačati veru, ali su se ipak pitali da li će po nečemu biti značajan.

 

Prikazana su dva kratka filma — o gradnji Dvorana Kraljevstva i o posebnim kongresima koji su održani 2012.

 

Gradnja Dvorana Kraljevstva.

U ovom filmu je prikazan uspeh u gradnji Dvorana Kraljevstva u zemljama sa ograničenim sredstvima. Za proteklih 13 godina, grupe za gradnju Dvorana Kraljevstva su u takvim zemljama izgradile 25 402 dvorane, što znači da je svakog dana u proseku dovršeno više od pet dvorana! One su izgrađene od dobrovoljnih priloga Jehovinih svedoka iz celog sveta. Vešti članovi ovih grupa za gradnju često priskaču u pomoć i kada se dogode prirodne katastrofe i popravljaju ili grade dvorane Kraljevstva i kuće Jehovinih svedoka.

 

Posebni kongresi.

Tokom 2012, Jehovini svedoci su imali nekoliko posebnih kongresa s delegatima iz drugih zemalja. Po čemu su se oni razlikovali od ranijih međunarodnih kongresa?

 

U filmu je objašnjeno da su smeštaj, prevoz i obroke za delegate tokom kongresa organizovale podružnice iz zemalja u kojima su održani kongresi, a ne turističke agencije. Na svakom od njih bilo je oko 1 500 delegata iz drugih zemalja.

 

Strani delegati i lokalni Svedoci su imali brojne prilike da se bolje upoznaju, ne samo na kongresu već i tokom razgledanja grada, zajedničkih obroka i propovedanja. U filmu je bilo rečeno: „Svi dosadašnji posebni kongresi pokazali su da među nama vladaju bratska ljubav i jedinstvo.“

 

Prisutni su se veoma obradovali kada su saznali da će Jehovini svedoci ubuduće svake godine imati ovakve posebne kongrese u pojedinim gradovima širom sveta.

 

I u nastavku programa su iznete zanimljive misli.

 

Intervjui.

Tri člana Odbora podružnice i njihove supruge, koji su u punovremenoj službi proveli ukupno 342 godine, pričali su o tome kako ih je Jehova Bog osposobio za mnoge zadatke.

 

Ričard Kelsi, koji je član Odbora podružnice u Nemačkoj, rekao je da je u Školi za članove Odbora podružnice i njihove supruge naučio koliko je važno da „uvek postupa onako kako Jehova kaže“. Jehova je naš Otac koji nas voli i želi nam samo ono što je najbolje. Brat Kelsi je spomenuo: „On želi da večno živimo i veoma dobro brine o nama.“ Članovi Odbora podružnice su u ovoj školi naučili kako da po uzoru na Jehovu i oni pokazuju ljubav.

 

Linda Johanson je 1958. bila pozvana u Biblijsku školu Galad. U to vreme je bila krštena dve i po godine, a u braku tek godinu dana. Ona je rekla: „U razredu su bila veoma zrela i iskusna braća. Mislila sam [...] da mi stvarno tu nije mesto.“

Ipak, sestra Johanson nije odustala i po završetku te škole, ona i njen muž su poslati kao misionari u Malavi. Neko vreme nakon što su Jehovini svedoci bili žestoko progonjeni u toj zemlji, ona je proučavala Bibliju s jednim državnim funkcionerom koji je ranije bio protiv Svedoka. Danas su njegova žena, sin i ćerka kršteni Jehovini svedoci.

 

Propovednička akcija u velikim gradovima.

Četvoro Svedoka koji su završili Biblijsku školu za bračne parove i jedan putujući nadglednik Jehovinih svedoka iz Njujorka ispričali su šta su doživeli dok su propovedali u prometnim delovima grada.

 

U prometnim delovima Njujorka, Jehovini svedoci svedoče koristeći štandove s biblijskom literaturom. Prolaznici mogu uzeti publikacije, postavljati pitanja na koja žele dobiti biblijski odgovor i zatražiti da proučavaju Bibliju.

 

I u drugim delovima Njujorka, kao i u Čikagu i Los Anđelesu, Jehovini svedoci nastoje da na ovaj način dođu do ljudi. Za samo godinu dana, oko 2 700 osoba je zatražilo da besplatno proučava Bibliju.

 

Dečji hor.

Mnogi su bili dirnuti do suza kada je hor od 17 dece otpevao pesmu „Poslušnost vodi do sreće“, koja se u pesmarici Pevajmo u čast Jehovi nalazi pod brojem 120.

 

Nakon toga su šestorica članova Vodećeg tela — brat Džekson, Loš, Pirs, Herd, Let i Splejn — izneli seriju od šest govora u kojima su objasnili značenje Isusovih reči koje su zabeležene u Mateju 24:45-47. Tamo piše:

 

„Ko je dakle verni i razboriti rob koga je njegov gospodar postavio nad svojim slugama, da im daje hranu u pravo vreme? Srećan je taj rob ako ga njegov gospodar, kad dođe, nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postaviće ga nad svim svojim imanjem.“

 

U seriji govora je odgovoreno na sledeća pitanja:

 

Kada je Isus postavio „vernog i razboritog roba“ nad svojim slugama?

Treba sagledati kontekst Isusovih reči iz celog 24. poglavlja Jevanđelja po Mateju. Svi stihovi koji su ovde navedeni treba da se ispune tokom Hristove prisutnosti, to jest „svršetka ovog poretka“ (stih 3).

 

  • ’Nevolja tih dana‘ (stih 29)

  • „Ovaj naraštaj“ (stih 34)

  • ’Taj dan i čas‘ (stih 36)

  • ’Dan u koji dolazi vaš Gospod‘ (stih 42)

  • „Sin čovečji dolazi u čas kada se ne nadate“ (stih 44)

 

Logično je zaključiti da se „verni i razboriti rob“ pojavio tokom Hristove prisutnosti, koja je počela 1914.

 

Da li su Isusovi apostoli u prvom veku bili „verni i razboriti rob“? Oni su imali čudesne darove svetog duha (1. Korinćanima 14:12, 24, 25). Međutim, da su oni bili „verni i razboriti rob“, ne bi imalo smisla da Isus postavlja pitanje: „Ko je dakle verni i razboriti rob?“ Iz toga proizlazi da apostoli i drugi hrišćani iz prvog veka nisu bili „verni i razboriti rob“, iako su bili pomazani svetim duhom.

 

Zato je razumno zaključiti da je Isus „vernog i razboritog roba“ postavio nad ’svojim slugama‘ u vreme svoje prisutnosti, to jest „svršetka ovog poretka“.

 

„Ko je dakle verni i razboriti rob?“

Isus nije ukazivao na neku osobu, nego na grupu ljudi koja skladno sarađuje. Isus je rekao da će rob (1) nadgledati sluge svog gospodara i da će (2) davati slugama duhovnu „hranu u pravo vreme“.

 

Od 1919, u glavnom sedištu Jehovinih svedoka je uvek postojala mala grupa pomazanih hrišćana. Oni nadgledaju delo propovedanja širom sveta i direktno su uključeni u pripremanje i deljenje duhovne hrane. Poslednjih godina, to zapravo radi Vodeće telo Jehovinih svedoka.

 

Sve te činjenice navode na sledeći zaključak: „Verni i razboriti rob“ je postavljen nad Isusovim slugama 1919. godine. Taj rob je mala grupa pomazane braće koja služe u glavnom sedištu Jehovinih svedoka tokom Hristove prisutnosti i direktno učestvuju u pripremanju i deljenju duhovne hrane. Ako se uzme u obzir služba koju vrši Vodeće telo Jehovinih svedoka, jasno se može zaključiti da se izraz „verni i razboriti rob“ odnosi upravo na Vodeće telo.

 

Ko su „sluge“?

Isus je rekao da će njegove sluge dobijati „hranu u pravo vreme“. „Verni i razboriti rob“ daje hranu svim pravim Isusovim sledbenicima. Prema tome, svi Hristovi učenici — i pripadnici pomazanog ostatka i pripadnici „drugih ovaca“ — spadaju u njegove sluge (Jovan 10:16).

 

Nakon što je govornik objasnio ovaj detalj Isusovog proročanstva, prolomio se gromki aplauz koji je dugo trajao. Neki od prisutnih su kasnije rekli da veoma cene što ih Isus smatra svojim slugama.

 

Kada će Isus postaviti roba „nad svim svojim imanjem“? Isus je rekao da će „gospodar, kad dođe“ postaviti roba „nad svim svojim imanjem“. Kada Gospodar, Isus, dolazi?

 

Izraz „kad dođe“ prevod je grčke reči erhome. U Mateju 24:42, 44 ta reč je prevedena sa „dolazi“. Prema tim stihovima, Isus dolazi kao Sudija tokom velike nevolje (Matej 24:30; 25:31, 32).

 

Na osnovu toga se može zaključiti da će Isus svog „slugu“ postaviti nad svojim „imanjem“ tek u budućnosti. On će to učiniti tokom velike nevolje.

 

Šta predstavlja Isusovo „imanje“?

Isus je rekao: „Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji“ (Matej 28:18). Dakle, u Isusovo imanje ne spada samo Božja organizacija na zemlji i sve što je povezano s njom nego i Mesijansko Kraljevstvo (Filipljanima 2:9-11).

 

Isus će nagraditi „vernog i razboritog roba“ tako što će pripadnike te grupe uskrsnuti na nebo i dati im kraljevsku vlast nad svim Hristovim imanjem na nebu i na zemlji. Isus je tu nagradu obećao svim vernim pomazanim hrišćanima (Luka 22:28-30; Otkrivenje 20:6).

 

U poslednjem govoru ove serije, nakon što je pročitao Isusovo obećanje iz Mateja 28:20, brat Splejn je rekao: „Imamo još jedan razlog da budemo hrabri. Taj razlog se nalazi u rečima godišnjeg citata za 2013, koji prema Isusu Navinu 1:9 glasi: ’Budi hrabar i jak! S tobom je Jehova, tvoj Bog.‘

 

Brat Moris je u zaključnim rečima najavio jednu novost. Sledeći godišnji sastanak će se održati 5. oktobra 2013, a program će moći da se prati u nekim Kongresnim dvoranama u Sjedinjenim Državama, kao i u drugim državama u kojima se govori engleski jezik.

 

Program će se prenositi samo na engleskom i neće se prevoditi na druge jezike.

 

Na kraju ovog ohrabrujućeg godišnjeg sastanka, koji će nesumnjivo ostati zapamćen, svi prisutni su otpevali pesmu „Svetlost sve jače sja“, koja se u pesmarici Pevajmo u čast Jehovi nalazi pod brojem 116. Stihovi te pesme su u potpunosti odgovarali onome što je bilo izneto na ovom godišnjem sastanku.

 

„Bog postavi svog vernog roba za nas

da hranu nam na vreme daje.

A istina pruža nam nadu i spas,

i klonut’ nam ona ne daje.“