Četvrtog oktobra 2014, oko 19 000 ljudi prisustvovalo je 130. godišnjem sastanku korporacije Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Program je održan u Kongresnoj dvorani Jehovinih svedoka u Džerzi Sitiju, u državi Nju Džerzi, dok se na mnogim drugim lokacijama mogao pratiti prenos programa.

Mark Sanderson, član Vodećeg tela Jehovinih svedoka, bio je predsedavajući programa. U uvodu je naglasio da je ovogodišnji skup od istorijskog značaja, pošto se navršava sto godina otkako je Mesijansko kraljevstvo počelo da vlada.

Brat Sanderson je naveo tri značajna dostignuća Božjeg Kraljevstva tokom proteklih sto godina:

  • Propoveda se širom sveta. Uz Jehovin blagoslov, njegov narod neumorno širi dobru vest o Kraljevstvu. Broj objavitelja je porastao sa samo nekoliko hiljada 1914. na preko osam miliona tokom službene 2014. godine. I dalje ćemo revno propovedati sve dok Jehova ne kaže da je dosta.

  • Podanici Kraljevstva su zaštićeni kao grupa. Verske vođe i političari snažno nam se protive i čak pokušavaju da unište Jehovine svedoke. Međutim, Jehova štiti svoje sluge kao grupu. Brojne pravne pobede, poput onih na Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država i Evropskom sudu za ljudska prava, potvrđuju da Jehova i dalje brine o nama.

  • Ljudi različitog porekla ujedinjeno služe Bogu. Božje Kraljevstvo ujedinjuje ljude različitog porekla, nacionalnosti i jezika i pomaže im da premoste mnoge razlike i zajedno služe Bogu. „To je čudo koje samo Jehova Bog može učiniti“, rekao je brat Sanderson. Više puta je istakao kolika je čast prisustvovati ovom važnom godišnjem sastanku.

Crtani filmovi Budi Jehovin prijatelj.

Crtani filmovi za decu, koje rado gledamo više od dve godine, bili su sledeća tema ovog godišnjeg sastanka. Brat Sanderson je prvo najavio video-prilog sa intervjuima s decom iz raznih delova sveta. Prisutni su bili oduševljeni kada su čuli njihove iskrene i srdačne reči zahvalnosti za ono što su naučili iz crtanih filmova.

Zatim je prikazan najnoviji crtani film „Jehova će ti pomoći da budeš hrabar“. Traje 12 minuta i govori o izraelskoj devojčici koja je Namanovoj ženi hrabro pričala o Jehovi (2. Kraljevima 5:1-14). Postavljen je na sajt jw.org u ponedeljak, 6. oktobra 2014, i postoji na preko 20 jezika.

JW Language.

Brat Sanderson je predstavio ovu novu aplikaciju za digitalne uređaje, koja pomaže Jehovinim svedocima da nauče strani jezik i učine više u službi propovedanja. Aplikacija sadrži preko 4 000 reči i izraza na 18 jezika. S vremenom će biti dodato još reči i izraza, prezentacija za službu propovedanja i tako dalje.

JW Broadcasting.

Prisutni su bili oduševljeni kada je rečeno da je počela s radom televizijska stanica Jehovinih svedoka na internetu, čiji se program za sada probno emituje samo na engleskom jeziku. Studio se nalazi u našem glavnom sedištu u Bruklinu, a na programu će biti naši filmovi, muzika i dramsko čitanje Biblije. Osim toga, svakog meseca će se emitovati emisija koju će voditi neki član Vodećeg tela ili pomoćnik u nekom od odbora Vodećeg tela.

Brat Sanderson je najavio kratak pregled prve takve emisije. Stiven Let iz Vodećeg tela vodio je prvu emisiju, u kojoj se prikazuje kako su tekli radovi oko pripreme novog televizijskog studija. Televizija JW Broadcasting počela je sa emitovanjem 6. oktobra 2014. i može se gledati na sajtu tv.jw.org.

„Prvih 100 godina Kraljevstva.“

U filmu koji je usledio, Samjuel Herd iz Vodećeg tela je objasnio kako nam Božje Kraljevstvo iz godine u godinu pomaže da duhovno napredujemo i još efikasnije propovedamo dobru vest. Prikazani su originalni snimci i odglumljene su scene, a dugogodišnji Svedoci su ispričali zanimljivosti iz službe propovedanja. U filmu je prikazano kako su Svedoci pronalazili nove načine da propovedaju — na primer, izradili su „Foto-dramu stvaranja“ i prikazali je milionima ljudi, svedočili su pomoću fonografa, kartica za svedočenje, informativnih povorki i automobila sa zvučnicima. Takođe su osnovali škole u kojima se obučavaju za službu propovedanja.

Kako nam pomaže osvrt na sve ono što je Kraljevstvo postiglo u prvih sto godina? Zahvaljujući tome, Kraljevstvo nam je realnije i jedva čekamo da vidimo šta će sve ostvariti u budućnosti.

Pesme u čast Jehovi.

Dejvid Splejn iz Vodećeg tela obradovao je sve prisutne kada je objavio da se planira revidiranje naše pesmarice, Pevajmo u čast Jehovi. Ona će imati sive korice i posrebrene ivice poput biblijskog prevoda Novi svet. Kvalitetna izrada nove pesmarice ističe koliko je muzika važna u našoj službi Bogu.

Brat Splejn je rekao da će revidirana pesmarica sadržati nekoliko novih pesmama. Ali ne moramo da čekamo štampano izdanje. Nove pesme će uskoro biti objavljene na sajtu jw.org.

Tri nove pesme, koje je betelska porodica uvežbala nekoliko dana ranije, pevane su na godišnjem sastanku. Brat Splejn je dirigovao horom, koji je otpevao pesmu „Kraljevstvo je spremno“. Ona je posebno komponovana povodom stogodišnjice Kraljevstva. Pesmu je najpre otpevao hor, a zatim su se pridružili i svi prisutni. Kasnije su hor i publika otpevali još jednu novu pesmu, „Daj nam odvažnosti“.

Intervjui.

Usledio je snimak na kom brat Gerit Loš iz Vodećeg tela intervjuiše tri bračna para koji decenijama služe u Betelu. Oni su govorili o mnogim promenama koje su doživeli tokom godina i naglasili su da Božji narod duhovno napreduje. Brat Loš je istakao da je Biblija prorekla organizaciona poboljšanja i podstakao sve prisutne da drže korak s Jehovinom organizacijom (Isaija 60:17).

„Proročanske slike i ispunjenja.“

Brat Splejn je u ovom govoru objasnio zašto se poslednjih godina proročanske slike i ispunjenja ne spominju tako često u našim publikacijama.

Ranije se za mnoge bogobojazne muškarce i žene iz Biblije govorilo da predočavaju određene grupe pravih hrišćana iz našeg vremena. Isto tako, smatralo se da mnogi biblijski događaji proročanski ukazuju na događaje koji se odnose na današnje Božje sluge. Tačno je da takvo istraživanje može biti veoma zanimljivo. Zašto se onda u našim novijim publikacijama retko spominju proročanske slike i ispunjenja?

U Svetom pismu se kaže da pojedine ličnosti i događaji predočavaju nekog većeg ili nešto veće. Kada u Bibliji postoji jasna veza između proročanske slike i ispunjenja, mi to rado prihvatamo. „U protivnom, ne donosimo sami zaključke“, rekao je brat Splejn. Ne smemo proizvoljno tumačiti biblijske zapise. Štaviše, ako smo previše zaokupljeni traženjem proročanskih slika i ispunjenja, možemo izgubiti iz vida praktične biblijske pouke za svakodnevni život, bilo da imamo nebesku ili zemaljsku nadu (Rimljanima 15:4). *

„Da li ćeš bdeti?“

Brat Let je u ovom govoru izneo novo objašnjenje Isusovog poređenja o deset devica (Matej 25:1-13). Sada ga razumemo na sledeći način: Mladoženja je Isus, a device su Isusovi pomazani sledbenici (Luka 5:34, 35; 2. Korinćanima 11:2). Ovo poređenje se odnosi na poslednje dane, a u potpunosti će se ispuniti tokom velike nevolje. Kada je govorio o pet ludih devica, Isus nije mislio da mnoge njegove pomazane sluge neće biti verne Bogu i da će zato biti zamenjene. Ovo je zapravo snažno upozorenje. Kao što je pet devica postupilo razborito a pet ludo, tako i svaki pomazanik može izabrati da bude duhovno budan i spreman za Hristov dolazak ili da ne bude veran Bogu.

U skladu s tim da ne smemo proizvoljno tumačiti biblijske zapise, ne bi bilo mudro da analiziramo ovo poređenje s ciljem da za svaki detalj pronalazimo proročansko ispunjenje. Mnogo je bolje da izvučemo praktične pouke iz ovog poređenja. Bilo da smo pomazanici ili „druge ovce“, svi treba da se trudimo da naša svetlost svetli i da „bdimo“ (Jovan 10:16; Marko 13:37; Matej 5:16). Niko ne može biti veran Bogu umesto nas. Svako od nas ’bira život‘ tako što se trudi da ostane duhovno budan i aktivan u službi (Ponovljeni zakoni 30:19).

„Poređenje o talantima.“

Entoni Moris iz Vodećeg tela izneo je sledeći govor i pomogao prisutnima da razumeju novo objašnjenje poređenja o talantima (Matej 25:14-30). Sada razumemo da će gospodar iz ovog poređenja (Isus) nagraditi robove (svoje verne pomazane sledbenike na zemlji) u budućnosti kada dođe i uskrsne ih u nebeski život. Kada je govorio o tome šta će se desiti „zlom i lenjom robu“, Isus nije prorekao da mnogi njegovi pomazani sledbenici neće biti verni Bogu. On ih je zapravo upozorio da ostanu marljivi i da ne razmišljaju i ne postupaju poput zlog roba.

Koje praktične pouke izvlačimo iz ovog poređenja? Gospodar je poverio svojim robovima nešto vredno. Isto tako, Isus je svojim sledbenicima poverio nešto što je za njega dragoceno — zadatak da propovedaju i stvaraju učenike. On očekuje od svih nas da marljivo propovedamo u skladu sa svojim okolnostima. Brat Moris je pohvalio sve prisutne zato što se revno zalažu za Kraljevstvo.

„Ko će uskoro napasti Božji narod?“

To je bio zanimljiv naslov zaključnog govora, koji je izneo Džefri Džekson iz Vodećeg tela. On je govorio o predstojećem napadu na Božji narod koji će predvoditi Gog iz zemlje Magog (Jezekilj 38:14-23).

Do sada smo smatrali da je Gog drugo ime za Satanu Ðavola nakon što je zbačen s neba. Međutim, brat Džekson je osmotrio nekoliko važnih pitanja koja to staro objašnjenje nameće. Na primer, Jehova je prorekao da će poraženog Goga ’pojesti ptice grabljivice i druge ptice i poljske zveri‘ (Jezekilj 39:4). Jehova je takođe prorekao da će „Goga i sve njegovo mnoštvo“ sahraniti na zemlji (Jezekilj 39:11). Kako se sve to može dogoditi duhovnom stvorenju? Satana će biti bačen u bezdan na 1 000 godina, ali ga neće pojesti životinje niti će biti sahranjen (Otkrivenje 20:1, 2). Osim toga, na kraju 1 000 godina biće oslobođen iz bezdana i tada će „izaći da zavodi narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga“ (Otkrivenje 20:7, 8). Naravno, ako je Satana Gog, on ne može zavoditi Goga, to jest samog sebe.

Brat Džekson je objasnio da Gog iz zemlje Magog iz Jezekiljevog proročanstva nije Satana, već koalicija naroda koja će u budućnosti napasti Božji narod. Prema tome, Gogov napad, kao i napad „kralja severa“ i napad ’kraljeva zemaljskih‘ odnose se na isti događaj (Danilo 11:40, 44, 45; Otkrivenje 17:12-14; 19:19).

Ko je „kralj severa“? To ćemo tek videti. U svakom slučaju, naša vera je snažnija kada vidimo da, kako se bližimo kraju, sve jasnije razumemo ove buduće događaje. Ne strahujemo od predstojećeg napada na Božji narod, jer znamo da će Gog iz Magoga, kad nas napadne, biti poražen i uništen, dok će Božji narod ostati zauvek. *

Zaključak.

Brat Sanderson je predstavio džepno izdanje revidiranog biblijskog prevoda Novi svet. Takođe se priprema i audio-izdanje. Tekst će se čitati po ulogama. Audio-snimci će postepeno biti postavljani na sajt jw.org, počevši od Jevanđelja po Mateju.

Brat Sanderson je zatim objavio godišnji citat za 2015, koji se temelji na Psalmu 106:1 i glasi: „Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar.“ Podstakao je sve prisutne da svakog dana nađu razloge da zahvaljuju Jehovi.

Godišnji sastanak je zaključen trećom novom pesmom, „Jehova je tvoje ime“. Svih sedam članova Vodećeg tela pridružili su se horu na bini i zajedno s prisutnima pevali ovu divnu pesmu. Bio je to zaista prikladan završetak ovog posebnog sastanka!

^ odl. 22 Ovaj i sledeća dva govora temelje se na člancima koji će biti objavljeni u Stražarskoj kuli od 15. marta 2015.

^ odl. 30 Ovaj govor se temelji na članku koji će biti objavljen u Stražarskoj kuli od 15. marta 2015.