U novembru 2011. godine, Jehovini svedoci su pokrenuli jednu inicijativu na Menhetnu kako bi se ljudima približila biblijska poruka pomoću privlačnih izložbenih štandova. Ova akcija je sprovedena u južnom delu Menhetna, najprometnijem i najstarijem delu Njujorka.

To područje je bilo podeljeno na četiri dela. U svakom delu je bilo nekoliko lokacija gde su prolaznici mogli da zastanu pored lepo uređenih štandova s biblijskom literaturom i porazgovaraju s Jehovinim svedokom koji je tu stajao. Većina tih lokacija bila je na prometnim mestima ili u njihovoj blizini, gde su svakog dana prolazile desetine hiljada ljudi.

Na tim mestima prolaznici su mogli da saznaju odgovore na mnoga biblijska pitanja. Oni koji nisu želeli da se zadržavaju mogli su uzeti neku od publikacija kako bi je kasnije pročitali.

Na raspolaganju je bila literatura na više jezika. Ako trenutno nije bilo neke publikacije na željenom jeziku, prolaznici su je mogli naručiti i doći po nju nekoliko dana kasnije.

I javnost i vlasti su pozitivno reagovali na ovu inicijativu. Jedan policajac je rekao: „Zašto ste toliko čekali? Vi imate ono što je ljudima potrebno.“

Jedan drugi čovek iznenada je zastao kod jednog štanda kada je ugledao knjigu Šta Biblija zaista naučava? Rekao je da je u metrou primetio neke ljude kako čitaju tu knjigu i pitao se gde su je nabavili. Sada je znao.

Jedan mladić je na putu do posla svakog dana tokom šest nedelja prolazio pored jednog od štandova. Na kraju se obratio Jehovinim svedocima koji su stajali pored štanda i rekao: „Treba mi vaša pomoć.“ Oni su ga rado saslušali, dali mu Sveto pismo i pokazali kako mu ono može pomoći.

Oduševljeni prolaznici su zastajali kako bi razgovarali o duhovnim temama. Zahvaljujući ovoj akciji na Menhetnu, tokom samo jednog meseca je uručeno 3 797 časopisa i 7 986 knjiga.