Prema nekim procenama, u celom svetu ima milion i po mornara. Pošto mornari stalno plove od luke do luke, kako Jehovini svedoci uspevaju da većini njih prenesu biblijsku poruku? Kada brod uplovi u luku, Svedoci koji imaju iskustva u ovom vidu propovedanja, zatraže dozvolu da se popnu na brod i oficirima i članovima posade ponude besplatne biblijske kurseve i literaturu na jeziku koji oni odaberu.

Na kakav prijem nailaze? Stefano, Svedok koji propoveda u luci u Vankuveru u Kanadi, objašnjava: „Neki misle da su svi mornari grubi. Iako neki jesu takvi, većina mornara sa kojima se srećemo jesu pristupačni i željni znanja.“ Stefano dodaje: „Većina njih veruje u Boga i stalo im je do njegovog blagoslova i zato smo često srdačno dočekani.“ U periodu od septembra 2015. do avgusta 2016, samo u Vankuveru, Jehovini svedoci su preko 1 600 puta dobili dozvolu da svedoče na brodovima. Mornari su dobili na hiljade publikacija na mnogim jezicima, a preko 1 100 mornara je počelo da proučava Bibliju.

Kako nastaviti razgovor kad brod napusti luku?

Pošto su Svedoci aktivni u lukama širom sveta, mornari koji žele da nastave da razgovaraju o Bibliji mogu da zatraže da ih neko poseti u sledećoj luci u koju treba da pristanu. Primera radi, u maju 2016. Jehovini svedoci u Vankuveru upoznali su Varlita, glavnog kuvara na jednom teretnom brodu. Pokazali su mu kratak film Zašto proučavati Sveto pismo? i objasnili su mu kako se proučava Biblija pomoću brošure Dobre vesti iz Svetog pisma. Varlitu se dopao taj razgovor i želeo je da nastavi da proučava Bibliju, ali njegov brod je trebalo da otplovi ka dalekoj brazilskoj luci Paranagvi.

Kada je njegov brod mesec dana kasnije konačno pristao u luku u Paranagvi, Varlito nije mogao da veruje kada su dva Svedoka iz Brazila došla do mosta za ukrcavanje na brod i pitali za njega po imenu. Rekli su mu da su ih Svedoci iz Vankuvera obavestili da on želi da ga neko poseti. Varlito je bio veoma srećan što je upoznao Svedoke iz Brazila i od srca se zahvalio što su se Svedoci postarali da ga neko poseti. Rado je prihvatio da nastavi da proučava Bibliju sa Svedocima u sledećoj luci u koju bude pristao.