Vrati se na sadržaj

Sveto pismo od dva metra

Sveto pismo od dva metra

Pre nego što od Jehovinih svedoka naručite Bibliju na Brajevom pismu, obezbedite joj mesto gde ćete je držati. Kompletan prevod Svetog pisma Novi svet objavljen je na engleskom, španskom i italijanskom Brajevom pismu. Ta Biblija ima između 18 i 28 tomova i na polici zauzima prostor od najmanje dva metra!

Za druge formate je potrebno manje mesta nego za Bibliju na reljefnom pismu. Brajeva beležnica je pokretni uređaj, koji ima igle koje se izdižu i spuštaju kako bi utisnule Brajeva slova, pomoću kog slepa osoba pravi beleške i može da pristupi informacijama koje su sačuvane u elektronskom obliku. Slepa osoba takođe može da pronađe i sluša publikacije pomoću programa za čitanje teksta sa ekrana, koji pretvara pisani tekst u govor.

Pored toga, Svedoci su napravili jedan kompjuterski program koji može da pretvara tekst u Brajevo pismo na mnogim jezicima. Nakon što se postavi tabela za konverziju koja sadrži i slova iz standardnog jezika i slova iz Brajevog pisma, program je spreman da konvertuje željeni tekst na Brajevo pismo. Taj program takođe prebacuje publikaciju u format koji je slepoj osobi lak za čitanje. Ova automatizacija procesa omogućiće proizvodnju publikacija na Brajevom pismu, uključujući i Bibliju, i to na praktično bilo kom jeziku koji ima Brajevo pismo, u koje spadaju i oni jezici koji ne koriste latinično pismo.

Svedoci preko 100 godina izdaju publikacije za slepe osobe temeljene na Svetom pismu, i te publikacije su sada dostupne na 19 jezika. Iako se ove publikacije ne naplaćuju, zainteresovane slepe osobe daju za njih dobrovoljne priloge.

Ranije kada bi na kongresu Jehovinih svedoka izašla neka nova publikacija, govornik bi rekao publici da će izdanja na Brajevom pismu moći da naruče kasnije. Prošle godine, podružnica u Sjedinjenim Državama je sprovela jednu anketu po skupštinama kako bi utvrdila kom će kongresu prisustvovati slepe osobe i koji oblik (reljefno pismo, elektronsku beležnicu ili program za čitanje teksta sa ekrana) više koriste.

Publikacije na reljefnom pismu bile su poslate na kongrese na kojima su bile prisutne slepe osobe, tako da su i one mogle da dobiju nova izdanja u isto vreme kao i svi drugi. Publikacije u elektronskom obliku bile su poslate imejlom svakoj slepoj osobi u sedmici nakon kongresa.

Jedan slepi Svedok je rekao: „Bilo je divno dobiti literaturu zajedno sa ostalima. Psalam 37:4 kaže da Jehova ispunjava želju srca. To je i učinio tokom ovog vikenda!“ Drugi Svedok je zaplakao i rekao: „Mislili su i na nas. Zahvalni smo Jehovi što tako dobro brine o nama.“