MAŠUĆI rukama, gluvi su sa oduševljenjem pozdravili sledeće obaveštenje: „Drago nam je što možemo da vam saopštimo da je u toku prevođenje pojedinih knjiga hebrejskog dela Svetog pisma [Starog zaveta]. Video-snimak knjige Postanak je završen!

Ovo je objavljeno tokom poslednjeg govora na nedavno održanim kongresima Jehovinih svedoka na američkom znakovnom jeziku.

Jehovini svedoci su 2005. počeli da prevode Sveto pismo — prevod Novi svet na američki znakovni jezik i najpre su preveli Jevanđelje po Mateju. Do 2010. je prevedeno svih 27 knjiga grčkog dela Svetog pisma [Novog zaveta].

Osim toga, Svedoci su preveli delove Svetog pisma na još pet znakovnih jezika.

Zašto je uložen toliki trud? Jehovini svedoci su svesni da se štampani tekst temelji na govornom jeziku koji mnogi gluvi nikada nisu čuli. Tačan, jasan i prirodan prevod Svetog pisma na znakovnom jeziku pomaže mnogo većem broju gluvih da razumeju njegov sadržaj i da razviju blizak odnos s Bogom. Kakve su bile reakcije na ovaj prevod?

Kada smo pre nekoliko godina dobili prevod Jevanđelja po Mateju“, rekao je jedan gluvi mladić, „to je za mene bio dokaz da me Jehova Bog voli, a u to sam se još jednom uverio sada kada imamo knjigu Postanak. Jehova mi pruža mogućnost da mu se približim.

Jedna gluva žena je objasnila koliko joj znači ovaj prevod: „Znakovi su tako jasni i izražajni! Baš sam zavolela Bibliju. Shvatila sam da Jehova želi da imam ceo kontekst dok čitam njegovu Reč i da tako steknem bolju sliku o njemu. Lako razumljiv jezik dopire do mog srca i pomaže mi da u molitvi još otvorenije izrazim svoja osećanja.