Vrati se na sadržaj

Slike koje oživljavaju tekst

Slike koje oživljavaju tekst

Mnoge publikacije Jehovinih svedoka sadrže živopisne slike koje upotpunjuju tekst. Međutim, nije uvek bilo tako. Prvo izdanje Sionske Stražarske kule, izdato 1879, bilo je bez slika. Naše publikacije su decenijama imale zgusnut tekst s ponekom ilustracijom ili crno-belom fotografijom.

Danas naše publikacije imaju dosta slika. Rad naših umetnika i fotografa može se videti u štampanim izdanjima i na ovom sajtu. Da bi se napravile slike koje prenose važne istorijske činjenice i biblijske istine, potrebno je pažljivo i temeljno istraživanje.

Uzmimo za primer sliku iz ovog članka, koja se prvobitno pojavila u 19. poglavlju knjige ’Temeljno svedoči‘ o Božjem Kraljevstvu. Mesto događaja je drevni Korint. Kao što je opisano u 18. poglavlju biblijske knjige Dela apostolska, apostol Pavle je izveden pred sudsku stolicu, to jest bemu. Istraživači su obezbedili dokumentaciju o arheološkim otkrićima na osnovu koje su umetnici mogli odrediti položaj i boju mermerne platforme, gde se Pavle pojavio pred prokonzulom Galionom. Istraživači su takođe pribavili informacije o rimskoj odeći iz prvog veka, tako da je Galion, koji je u centru slike, mogao biti prikazan u odori kakvu su nosili ljudi na tom položaju. On nosi tuniku i togu obrubljenu purpurnom trakom i jednu vrstu obuće, zvanu calcei. Istraživači su zaključili da je Galion, dok je stajao ispred sudske stolice, verovatno bio okrenut prema severozapadu. Tako je umetnik imao predstavu o tome kako treba prikazati svetlost na slici.

Arhiviranje slika

Sve slike, kao i rezultati istraživanja, arhiviraju se kako bi mogle ponovo da se koriste. Godinama smo slike i ilustracije čuvali u velikim kovertama pod nazivom publikacije u kojoj su se pojavile. Fotografije su se tematski sortirale. Kako je arhiva rasla, bilo je sve teže pronaći potrebnu sliku.

Zato smo 1991. formirali posebnu bazu podataka za pretraživanje. U tom Sistemu za arhiviranje slika sada ih ima preko 440 000. Osim slika koje su se pojavile u našim publikacijama, dokumentuju se i hiljade fotografija za naredne publikacije.

Sve se detaljno beleži — kada i gde se svaka slika koristila, ime svakog modela na slici i prikazani period. Potrebne slike se mogu brzo pronaći, što je praktično kada se priprema nova publikacija.

Ponekad nam trebaju slike iz drugih izvora za čije korišćenje tražimo dozvolu. Na primer, možda nam je potrebna fotografija Saturnovih prstenova za članak iz časopisa Probudite se! Naši saradnici pronalaze odgovarajuću sliku i zatim od vlasnika traže dozvolu da je upotrebe. Oni koji cene naše međunarodno biblijsko obrazovno delo besplatno daju dozvolu. Drugi traže novčanu nadoknadu ili da navedemo izvor slike. Kada se postigne dogovor, slika se koristi u publikaciji i čuva u bazi podataka.

Neke naše novije publikacije sačinjene su uglavnom od slika. Na primer, na ovom veb-sajtu imamo rubriku Biblijski stripovi. Tu su i onlajn i štampana izdanja živopisnih brošura, koje sa samo nekoliko reči pružaju važne pouke. Jedna od njih je Slušajmo šta nam Bog govori. Te publikacije, kao i druga štampana i onlajn izdanja, pomažu ljudima da bolje upoznaju Sveto pismo.