Vrati se na sadržaj

Prevođenje bez reči

Prevođenje bez reči

Jehovini svedoci prevode biblijsku literaturu sa engleskog na više od 900 jezika. Prevođenje pisanog teksta je samo po sebi zahtevan posao. Ali prevođenje na znakovni jezik zahteva još više truda. Gluve osobe uglavnom komuniciraju koristeći ruke i mimiku, zbog čega prevodioci na znakovni jezik tekst prenose u video-zapis. Na ovaj način su i Jehovini svedoci preveli svoje publikacije na preko 90 znakovnih jezika.

Ko su prevodioci?

Kao i svi prevodioci među Svedocima, i prevodioci na znakovni dobro poznaju jezik na koji prevode. Mnogi od njih su gluvi i odmalena koriste znakovni jezik, dok drugi čuju ali su odrasli uz nekoga ko je gluv. Prevodioci takođe marljivo proučavaju Bibliju.

Novi prevodioci dobijaju detaljnu obuku o tehnikama prevođenja. Na primer, Endru kaže: „Iako sam pohađao školu za gluve i odmalena sam koristio znakovni jezik, obuka za prevodioce mi je pomogla da razumem gramatičku strukturu jezika. Uz druge prevodioce, naučio sam kako da još bolje koristim znakove, mimiku i pokrete tela kako bih tačno preneo smisao.“

Kvalitetan prevod

Prevodioci rade u timovima. Proces prevođenja se sastoji iz tri koraka — prevoda, provere smisla u odnosu na engleski i korekture. Svaki član tima je zadužen za jedan od ovih koraka. Kad god je to moguće, grupa gluvih osoba iz različitih krajeva i različitog porekla pregleda prevod. Njihova zapažanja se koriste kako bi se prevod poboljšao. Na ovaj način se zasigurava da su znakovi i mimika prirodni i da je poruka prenesena tačno i jasno.

Prevodilački tim na finski znakovni jezik razgovara o tekstu

Prevodioci obično idu na sastanke na znakovnom jeziku. Oni takođe često proučavaju Bibliju s gluvim osobama. To im omogućava da budu u toku s tim kako se jezik upotrebljava u svakodnevnom životu.

Prevodilac na brazilski znakovni jezik snima ranu verziju prevoda

Zašto se ulaže toliko truda?

Biblija kaže da će ljudi „iz svih naroda i plemena i narodnosti i jezika“ prihvatiti poruku utehe i nade koja je u njoj zapisana (Otkrivenje 7:9). Među njima se svakako nalaze i oni koji komuniciraju na znakovnom jeziku.

Prevodioci rado koriste svoje vreme i znanje za tako plemenit cilj. Prevodilac po imenu Toni kaže: „Pošto sam gluv, dobro znam sa čime se suočavaju gluve osobe. Oduvek sam želeo da što većem broju gluvih prenesem biblijsku poruku nade.“

Amanda, koja takođe radi u prevodilačkom timu na znakovni, dodaje: „Mnogo sam zadovoljnija otkako prevodim biblijske publikacije nego dok sam radila na prethodnom poslu.“

Kako pronaći filmove na znakovnom jeziku?

Na veb-sajtu jw.org posetite stranicu „Pronađite sadržaj na znakovnom jeziku“ i tu ćete pronaći uputstvo kako da pronađete video-sadržaje na znakovnom jeziku.