Pogledajte kako roditelji u jednoj porodici koriste pojednostavljeno izdanje Stražarske kule na engleskom da bi pomogli svojoj deci da više saznaju o Bogu.