Saznajte kako je pojednostavljeno izdanje Stražarske kule na engleskom pomoglo jednom čoveku da se približi Jehovi Bogu.