Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Pesme hvale na mnogim jezicima

Pesme hvale na mnogim jezicima

Prevesti jednu pesmu na drugi jezik veliki je izazov. Prevesti pesmaricu sa 135 pesama neuporedivo je teži poduhvat.

Jehovini svedoci su prihvatili taj izazov i za tri godine preveli celu pesmaricu, Pevajmo u čast Jehovi, na 116 jezika. Na 55 dodatnih jezika prevedena je pesmarica sa 55 pesama. U toku je prevođenje i na desetine drugih jezika.

Prevođenje i sastavljanje teksta pesme

Jehovini svedoci prevode biblijsku literaturu na oko 600 jezika, a na oko 400 od tih jezika, ona je dostupna i putem interneta. Ali prevođenje pesmarice je bio poseban poduhvat. Zašto? Zato što su melodije u pesmarici svuda iste, a tekst pesama je preveden na mnoge jezike.

Sastavljanje teksta pesme nije isto što i prevođenje teksta za časopis. Na primer, kada se Stražarska kula prevodi na drugi jezik, prevodioci nastoje da tačno prenesu sve nijanse originalnog teksta. Međutim, pesme su nešto drugo.

Kako se uspelo u tome

Prevodioci pesama su koristili malo drugačiji pristup originalnom tekstu, jer su reči pesama morale biti smisaone, privlačne i lake za pamćenje.

Tekst koji se koristi u pesmi hvale treba da bude dovoljno jednostavan kako bi onaj ko peva odmah shvatio značenje i svrhu svake strofe. U svakom jeziku, reči i muzika treba da se uklope i da teku prirodno, kao da su to reči osobe koja ih peva.

Kako su prevodioci to postigli? Umesto da doslovno prevode stihove originalnog engleskog izdanja Pevajmo u čast Jehovi, prevodilačkim timovima je savetovano da sastave nove stihove koji će preneti suštinu originalne pesme. Dok su nastojali da se čvrsto drže biblijske misli koja je temelj svake pesme, prevodioci su koristili uobičajene izraze iz svog jezika koji se lako razumeju i pamte.

Prvi korak je bio doslovan prevod engleskog teksta. Zatim je Svedok koji je vičan pisanju pesama pretvorio prevedeni tekst u lepe, ali ipak smisaone stihove na tom novom jeziku. Da bi zadržali biblijsku misao, prevodilački tim i korektori na kraju su proveravali ono što je pisac pesme uradio.

Jehovini svedoci širom sveta bili su presrećni kada su dobili novu pesmaricu, a mnogi je željno iščekuju i na svom jeziku.