Vrati se na sadržaj

Manje strana, više jezika

Manje strana, više jezika

Počevši od januara 2013, Probudite se! i Stražarska kula za javnost imaće 16 umesto 32 strane.

Pošto će časopisi sadržati manje materijala, prevodilački timovi će moći da ih prevode na više jezika. Na primer, izdanje časopisa Probudite se! od decembra 2012. prevedeno je na 84 jezika, a Stražarska kula od decembra 2012. na 195. Međutim, izdanje časopisa Probudite se! od januara 2013. prevedeno je na 98 jezika, a Stražarska kula na 204.

Stražarska kula za proučavanje i dalje će imati 32 strane.

Manje štampanih strana — više onlajn stranica

Ove promene će na naš veb-sajt www.jw.org uticati na dva načina.

  1. Neki članci koji su se ranije objavljivali u časopisima sada će izlaziti samo na ovom veb-sajtu. Na primer, „Rubrika za mlade“, „Moja biblijska školica“ i izveštaj iz škole Galad koji su dosad izlazili u Stražarskoj kuli za javnost, kao i „Porodični kviz“ i „Mladi pitaju“ iz Probudite se! sada će izlaziti samo onlajn.

  2. Stražarska kula i Probudite se! biće dostupni i u elektronskom formatu. Već nekoliko godina, PDF format Stražarske kule i Probudite se! postavlja se na veb-sajt www.jw.org. Sada će ovi časopisi biti dostupni i u HTML formatu, što će omogućiti lakši pristup i čitanje s kompjutera ili mobilnog uređaja. Takođe će i druga literatura biti dostupnija preko interneta i to na preko 400 jezika.