Pogledajte priču o neverovatnom putovanju Svedoka koji neustrašivo prevoze literaturu.