Da bi udovoljili potražnji za Biblijama s tvrdim i kožnim povezom, Jehovini svedoci su postavili novu opremu za uvezivanje i koričenje knjiga u njihovoj štampariji u Ebini, u Japanu.

Prvobitno su postojala strahovanja, jer su zbog zemljotresa i cunamija koji su 11. marta 2011. pogodili Japan uvedena obavezna isključenja električne energije.

Međutim, ovaj projekat je započet u septembru 2011. Za manje od tri meseca, iz nove knjigoveznice su izašli prvi primerci prevoda Novi svet na kineskom.

Potpuno automatizovana linija za uvezivanje i koričenje knjiga dugačka je oko 400 metara. Dok se štampani materijal kreće duž linije, on se uvezuje, koriči, presuje, slaže i zatim pakuje u kartonske kutije, a potom na palete.

Saradnja se isplatila

Da bi ovaj projekat uspeo, bili su potrebni pažljivo planiranje i koordinacija. Na primer, oprema je morala da se zapečati, spakuje u sanduke, utovari u 34 kontejnera i brodom dopremi iz Evrope u Japan.

Deset osoba iz američke podružnice Jehovinih svedoka došlo je u Japan kako bi pomogli oko ovog projekta. Neki od njih su ostali skoro šest meseci da bi radnike iz Japana obučili kako da koriste i održavaju opremu.

Nova knjigoveznica je privukla pažnju ljudi iz knjigovezničke, štamparske i izdavačke industrije. Preko sto predstavnika iz te oblasti posetilo je podružnicu 19. marta 2012. Bili su impresionirani.

Na kraju obilaska, svako od njih je dobio po primerak prevoda Novi svet koji se proizvodi u novoj knjigoveznici.

Pored podružnica u Sjedinjenim Državama i Brazilu, sada i Japan učestvuje u proizvodnji tvrdo ukoričenih Biblija za Jehovine svedoke iz celog sveta.

’Sledeći posao će biti najteži‘

Svedoci i radnici iz drugih kompanija koji su pomagali u ovom projektu uživali su u zajedničkom radu. Jedan radnik koji nije Svedok je rekao: „Osećam se kao da smo jedna porodica.

Poslednjeg radnog dana, jedan drugi radnik je rekao: „Sledeći posao koji budem radio biće najteži jer neće biti prijatan kao ovaj s vama!