Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Zaštita životne sredine u Vorviku

Zaštita životne sredine u Vorviku

Jehovini svedoci su počeli izgradnju svog novog glavnog sedišta blizu jezera Sterling Forest (Blu Lejk), u unutrašnjosti države Njujork. Na koji način oni štite ovo stanište biljnog i životinjskog sveta?

Svedoci su podigli privremenu ogradu oko gradilišta da šumske zvečarke, istočne kovčeg-kornjače i šumske kornjače ne bi mogle da uđu i povrede se. Tu ogradu redovno proveravaju kako bi bili sigurni da životinje ne mogu da prođu kroz nju i zalutaju na gradilište. Kada se gradnja završi i ograda skloni, stručne osobe će premestiti sve šumske zvečarke koje budu i suviše blizu objekata.

Istočna plava ptica

Drveće je posečeno tokom zimskog perioda da ne bi bila ugrožena sezona gnežđenja istočne plave ptice. Kada gradnja bude gotova, Svedoci će postaviti kućice za gnežđenje, kako bi zasigurali povratak ptica u njihovo stanište.

Svedoci su ravnali i raščišćavali delove zemljišta od oktobra do marta kako bi seme jedne vrste ugroženog šiška (Scutellaria integrifolia) moglo nesmetano da se širi i klija. Oni su radili po tom planu, iako ova biljka nije viđena na imanju u Vorviku još od 2007. godine.

Pored gradilišta nalazi se jezero Sterling Forest, koje je stanište mnogih vodenih ptica i riba, kao što su pastrmka, grgeč, štuka i smuđ. Da bi jezero ostalo nezagađeno, koristiće se razne tehnike zelene gradnje. Na primer, krovovi zgrada će biti prekriveni biljkama koje će filtrirati kišnicu i sprečavati njeno prekomerno oticanje. Time će takođe biti sačuvan i zaštićen biljni svet oko jezera.

Svedok koji radi na ovom delu projekta kaže: „Iako sve to iziskuje više planiranja i vremena, naš cilj je da zaštitimo biljni i životinjski svet oko gradilišta u Vorviku.“