Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Volkil: foto-galerija br. 1 (jul 2013 – oktobar 2014)

Volkil: foto-galerija br. 1 (jul 2013 – oktobar 2014)

Jehovini svedoci proširuju svoje objekte u Volkilu, u državi Njujork. Ova foto-galerija prikazuje šta je postignuto između jula 2013. i oktobra 2014. U planu je da se ovaj projekat završi do novembra 2015.

Kompleks u Volkilu (snimljeno 21. oktobra 2013)

  1. Skladište stočne hrane (srušeno u januaru 2014)

  2. Vešernica i hemijsko čišćenje

  3. Trpezarija

  4. Stambena zgrada E

  5. Zgrada s kancelarijama

  6. Štamparija

  7. Rečica Šangem Kil

12. jul 2013. — Vešernica i hemijsko čišćenje

Postavljanje spoljašnjih zidova pomoću krana. Montažni zidovi se prave na licu mesta.

19. jul 2013. — Stambena zgrada E

Radnici ugrađuju polimerne trake u betonski pod. Upotrebljeno je oko 7 600 metara karbonskog materijala da bi se poboljšala otpornost objekta na zemljotres.

5. avgust 2013. — Stambena zgrada E

Popravljanje fasadne cigle.

30. avgust 2013. — Vešernica i hemijsko čišćenje

Postavljanje čelične konstrukcije nove prostorije za uređaje i opremu.

17. septembar 2013. — Stambena zgrada E

Radnik zaseca krovnu membranu.

15. oktobar 2013. — Stambena zgrada E

Radnici proveravaju da li se zadržao vazduh ispod polimernih traka. U slučaju da jeste, ugrađuju se dodatne trake.

15. novembar 2013. — Vešernica i hemijsko čišćenje

Radovi na krovu obuhvataju i postavljanje novog ventilatora.

9. decembar 2013. — Stambena zgrada E

U male pukotine na plafonu ubrizgava se lepak. Radovi na ojačavanju objekta u slučaju zemljotresa trajali su oko godinu i po dana.

11. decembar 2013. — Vešernica i hemijsko čišćenje

Pripreme za postavljanje novog sistema za odvod otpadnih voda.

10. januar 2014. — Skladište stočne hrane

Rušenje skladišta stočne hrane koje se koristilo od 1960-ih do 2008. Više nije u upotrebi otkad se na farmi u Volkilu ne drže pilići, svinje i krave muzare.

22. januar 2014. — Zgrada s kancelarijama

Uklanjanje stolica da bi se dvorana u potpunosti renovirala.

29. januar 2014. — Skladište stočne hrane

Ovi silosi su se koristili za skladištenje stočne hrane.

3. mart 2014. — Štamparija

Radovi na prostorijama gde će se nalaziti Odeljenje za tehničku obuku.

4. jul 2014. — Zgrada s kancelarijama

Zavarivač ojačava jedan od nosećih stubova.

19. septembar 2014. — Trpezarija (stambena zgrada E)

Postavljanje tepisona u prostoriji gde se servirala hrana za radnike.

22. septembar 2014. — Stambena zgrada E

U toku su završni radovi na zidovima u holu u prizemlju zgrade.

24. septembar 2014. — Zgrada s kancelarijama

Postavljanje čelične konstrukcije za okno novog lifta.

2. oktobar 2014. — Trpezarija (stambena zgrada E)

Proširena trpezarija sada ima kapacitet od 1 980 mesta.

22. oktobar 2014. — Zgrada s kancelarijama

Ojačavanje temelja jednog od postojećih stubova. To će poboljšati otpornost objekta na zemljotres.