Pogledajte kojom brzinom napreduju radovi na novom glavnom sedištu Jehovinih svedoka u Vorviku, u državi Njujork.