Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Velika Britanija: foto-galerija br. 2 (septembar 2015 — avgust 2016)

Velika Britanija: foto-galerija br. 2 (septembar 2015 — avgust 2016)

Jehovini svedoci u Velikoj Britaniji sele svoju podružnicu iz Mil Hila, u Londonu, u predgrađe Čelmsforda u Eseksu, 70 kilometara istočno od Londona. Pogledajte kako su tekli radovi na izgradnji nove podružnice u periodu od septembra 2015. do avgusta 2016.

29. oktobar 2015. — Prvo pomoćno gradilište

Izlivanje betona ispred garaže u kojoj će se servisirati građevinske mašine.

9. decembar 2015. — Prvo pomoćno gradilište

Pričvršćivanje krovnih panela na zgradu u kojoj će tokom gradnje biti smeštene kancelarije i trpezarija.

18. januar 2016. — Prvo pomoćno gradilište

Bager sa dodatkom za seču stabala uklanja određena stabla na glavnom ulazu. Drvo se najpre seče a zatim odnosi. Da bi se nadoknadilo drveće koje je uklonjeno, do kraja radova biće posađeno hiljade novih stabala.

31. mart 2016. — Glavno gradilište

Uklanjanje otpada koji se tu nalazio kada je plac kupljen. Nakon toga zemljište će biti očišćeno i ponovo upotrebljeno.

4. april 2016. — Glavno gradilište

Radnici pomoću krana premeštaju kontejnere koji će služiti kao kancelarije i pomoćni objekti koje će koristiti stalni građevinski tim i izvođači pojedinih radova.

5. maj 2016. — Glavno gradilište

Sortiranje otpadnog materijala koji se može reciklirati. Odbor za izgradnju postavio je cilj da sa zemljišta ukloni 95 procenata otpada koji nije štetan za zdravlje, ali taj cilj je već premašen. Pored toga, 89 procenta otpada koji je ostao nakon rušenja prethodnih objekata kao što su cigle, beton i drvna građa, biće iskorišćeno tokom gradnje novih objekata.

23. maj 2016. — Prvo pomoćno gradilište

Zatrpavanje kanala s instalacijama. Te instalacije će omogućiti da privremene smeštajne jedinice budu snabdevene strujom i vodom.

26. maj 2016. — Glavno gradilište

Prikupljanje uzoraka zemljišta da bi se utvrdilo da li je pogodno za izgradnju puteva oko gradilišta.

31. maj 2016. — Crtež buduće podružnice

Vodeće telo Jehovinih svedoka je 31. maja 2016. odobrilo ovaj nacrt. Nakon tog odobrenja i dobijanja neophodnih dozvola za planiranje i gradnju od lokalnih vlasti bilo je moguće otpočeti s radovima.

16. jun 2016. — Glavno gradilište

Uklanjanje otpada iz zemlje iskopane na gradilištu. Ta zemlja se kasnije može iskoristiti na drugom mestu. Ovaj korak će smanjiti troškove odvoženja viška zemlje sa gradilišta i kupovine materijala koji bi se koristili umesto nje.

20. jun 2016. — Glavno gradilište

Raščišćavanje terena gde će biti izgrađen glavni prilazni put. Radovi su se nastavili iako su mesec dana padale obilne kiše zbog čega je bilo mnogo blata.

18. jul 2016. — Prvo pomoćno gradilište

Prskanje puteva vodom da bi se smanjila količina prašine. Da bi udovoljio urbanističkim uredbama, Odbor za izgradnju se obavezao da će poštovati pravilnik organizacije Considerate Constructors Scheme kada je u pitanju čistoća gradilišta. Ta organizacija se zalaže za poštovanje zajednice i obzirnost prema bližnjima, što je u skladu sa biblijskim načelima.

18. jul 2016. — Prvo pomoćno gradilište

Sečenje šipki kojima će biti pričvršćeni nosači cevi sistema za klimatizaciju.

22. jul 2016. — Glavno gradilište

Čišćenje 20 000 kubnih metara zemlje od šuta. Na sredini slike vidi se kako se zemlja sipa u levak, zatim se seje kroz sita različite veličine otvora, tako da se odvaja krupan i srednji šut, a finija zemlja pada na dno. Zatim se sve to pomoću tri pokretne trake tovari u kipere.

22. jul 2016. — Glavno gradilište

Izvođači radova poravnavaju zemlju da bi bila u skladu sa planom gradnje.

18. avgust 2016. — Glavno gradilište

U sredini slike vidi se kako izvođači radova poravnavaju zemljište kako bi bilo spremno za postavljanje temelja za stambene zgrade. U gornjem levom uglu vide se završene smeštajne jedinice koje mogu da prime 118 građevinskih radnika.

Saznajte više

KO DANAS VRŠI JEHOVINU VOLJU?

Šta je Betel?

Betel je jedinstveno mesto s posebnom svrhom. Saznajte više o onima koji tamo služe.