U julu 2009, Jehovini svedoci su kupili jedno imanje na severu američke države Njujork s namerom da tamo presele svoje glavno sedište. Imanje od 102 hektara nalazi se na oko 80 kilometara severozapadno od postojećih objekata u Bruklinu, u Njujorku, gde se sedište nalazi od 1909.

U novim objektima će živeti i raditi oko 800 Svedoka. Objekti će obuhvatati zgradu s kancelarijama, zgradu s drugim službenim prostorijama i četiri stambene zgrade. U planu je i jedan omanji muzej sa eksponatima iz savremene istorije Jehovinih svedoka.

Objekti će zauzimati 18 hektara tog imanja, s tim što će okolna šuma i močvare ostati netaknute. U okruženju neće biti velikih travnatih površina. Umesto toga, sve će ostati u harmoniji sa okolinom koja je pod šumom.

Arhitekte su projektovale zgrade koje će štedeti energiju i čuvati prirodna bogatstva, čime će se uticaj na životnu sredinu i troškovi održavanja svesti na najmanju moguću meru. Na primer, krovovi zgrada biće prekriveni nekim izdržljivim biljkama koje ne iziskuju veliko održavanje, zahvaljujući kojima će se smanjiti oticanje kišnice i održavati ujednačena temperatura u zgradama. Kancelarije su tako projektovane da se u većoj meri koristi prirodna svetlost umesto veštačkog osvetljenja. Jedan od prioriteta je i da se ne zagađuje voda.

Kako se došlo na ideju o preseljenju? Sada i podružnice Jehovinih svedoka iz drugih delova sveta učestvuju u štampanju Biblija i biblijske literature, što se ranije radilo isključivo u Bruklinu. Od 2004, štampanje i otprema literature u Sjedinjenim Državama obavlja se u Volkilu, u državi Njujork, na oko 145 kilometara severozapadno od Bruklina.

Takođe su i troškovi uzeti u obzir. Rad u objektima u Bruklinu i njihovo održavanje veoma je skupo. Selidbom u nove objekte, Svedoci mogu na bolji način koristiti dobrovoljne priloge za podupiranje njihovog biblijskog obrazovnog dela.

Pre dobijanja konačne dozvole za gradnju potrebno je da se proceni uticaj ovog projekta na životnu sredinu. Ukoliko sve bude išlo po planu, gradnja će započeti 2013. i sve će biti završeno za četiri godine.

Pored štamparije u Volkilu, Jehovini svedoci imaju i obrazovni centar u Patersonu, takođe u državi Njujork. Organizacija nadgleda rad podružnica u mnogim zemljama. U svetu ima više od sedam i po miliona Jehovinih svedoka.