Zvaničnici Vorvika, predstavnici građevinskih firmi i inspektori govore o saradnji s Jehovinim svedocima na izgradnji njihovog glavnog sedišta.