Jehovini svedoci grade nove objekte i renoviraju već postojeće u Kezon Sitiju na Filipinima. Pošto se literatura za Filipine sada štampa u Japanu, zgrada u kojoj se nekada nalazila štamparija preuređuje se i u njoj će se nalaziti Kompjutersko odeljenje, Odeljenje za projektovanje i gradnju, Održavanje, Otprema i Prevodilačko odeljenje. Ova foto-galerija prikazuje neke od radova na bivšoj štampariji i drugim objektima u sklopu podružnice, u periodu od februara 2014. do maja 2015. Planirano je da se radovi završe u oktobru 2016.

Ovako će izgledati podružnica na Filipinima. Zgrade koje se grade ili renoviraju:

  • Zgrada 4 (Stambeni objekat)

  • Zgrada 5 (Audio-video služba, Službeno odeljenje)

  • Zgrada 6 (Odeljenje za baštu, Radionica za popravku vozila i slično)

  • Zgrada 7 (Kompjutersko odeljenje, Odeljenje za projektovanje i gradnju, Održavanje, Otprema, Prevodilačko odeljenje)