Vrati se na sadržaj

Briga o prirodi u Čelmsfordu

Briga o prirodi u Čelmsfordu

Jehovini svedoci u Velikoj Britaniji počeli su sa izgradnjom svoje nove podružnice u blizini Čelmsforda, u Eseksu. U ovoj prelepoj oblasti živi nekoliko vrsta divljih životinja koje su u Velikoj Britaniji zaštićene posebnim zakonom. Šta Jehovini svedoci preduzimaju kako bi u skladu s ovim zakonom tokom gradnje zaštitili živi svet?

Izgradnja mosta za puhove

Koristeći oborena stabla sa gradilišta, Svedoci su sagradili male kućice za puhove lešnikare kako bi ih odmamili što dalje od zone radova. Preko prilaznog puta napravili su i posebno osmišljene mostove za puhove kako bi osigurali da njihova staništa, drveće i žbunje, ostanu povezana. Pored toga, da ne bi ugrozili ove životinje, Svedoci poklanjaju posebnu pažnju brizi o žbunju. Svake godine, tokom perioda zimskog sna, orezuje se po jedan deo žbunja. Na taj način ometanje puhova se svodi na najmanju moguću meru, štiti se njihovo stanište i vodi se računa da uvek imaju dovoljno hrane.

Postavljanje kućica za puhove

Svedoci vode računa i o belouškama, gušterima i malim beznogim gušterima poznatim kao slepići. Ekolozi su ove reptile, koji su svoje privremeno utočište našli ispod crepova, premestili na sigurnije mesto, daleko od gradilišta. Novi dom ovih reptila ima komore za zimski san i posebnu zaštitnu ogradu. Svedoci redovno proveravaju ovu ogradu kako reptili ne bi ponovo dospeli na gradilište, gde bi bili izloženi opasnosti.

Puh lešnikar

Da ne bi ometali slepe miševe koji su aktivni u toku noći, na gradilištu se koriste LED lampe sa senzorom pokreta. Ove lampe se pale samo kada senzor prepozna vozilo u pokretu i na taj način se osvetljenje svodi na najmanju moguću meru, tako da slepi miševi mogu normalno da funkcionišu. Budući da slepi miševi obično noću idu u potragu za hranom u obližnje žbunje, veliki deo tog zelenila će biti zadržan, a biće zasađeno i preko dva i po kilometara novog rastinja. Radnici su sa gradilišta morali da uklone nešto drveća i zato su postavili kućice za slepe miševe, pružajući im na taj način zamenu za eventualan gubitak gnezda.

Postavljanje kućica za slepe miševe

Svedoci vode računa i o zaštićenim stablima tako što pri dopremanju i otpremanju materijala sa gradilišta paze da ne oštete njihovo korenje. To drveće pruža zaklon raznim vrstama beskičmenjaka, slepih miševa i ptica. Svedoci se zaista trude da na sve moguće načine zaštite svet prirode u Čelmsfordu.