U avgustu 2013, Jehovini svedoci na Filipinima su u okviru posebnog programa izgradnje napravili hiljaditu Dvoranu Kraljevstva. Kao i u mnogim drugim zemljama, skupštine na Filipinima uglavnom nemaju dovoljno novca i građevinskog iskustva da bi sami napravili Dvoranu Kraljevstva od čvrstog materijala. Neki Svedoci su se godinama sastajali u kućama, a neki u kolibama od bambusa.

Pošto na Filipinima i u mnogim drugim zemljama ima sve više Jehovinih svedoka, potrebno je i sve više Dvorana Kraljevstva. Zato je Vodeće telo Jehovinih svedoka 1999. osmislilo program izgradnje Dvorana Kraljevstva u zemljama sa ograničenim finansijskim sredstvima. Zahvaljujući tom programu, Svedoci iz mesta u kom će se graditi Dvorana daju ono što mogu, a onda se tome doda novac od dobrovoljnih priloga iz drugih zemalja. Vešti građevinski radnici su podeljeni u grupe i pomažu skupštinama da izgrade svoju Dvoranu Kraljevstva. U novembru 2001, ovaj program međunarodnog karaktera počeo je i na Filipinima.

Iluminado pripada skupštini u Marilaou, u Bulakanu, gde je izgrađena hiljadita Dvorana Kraljevstva. On je rekao: „Osetio sam šta znači biti deo hrišćanskog bratstva. Bilo je mnogo dobrovoljaca, muškaraca i žena, mladih i starijih. Zajedno smo radili po vrućini. Uprkos umoru na kraju dugog radnog dana, radovalo nas je kada smo videli šta smo postigli radeći zajedno.“

Oni koji nisu Svedoci takođe su se oduševili radom ovih dobrovoljaca. Vlasnik kamiona kojim su na gradilište stizali pesak i šljunak rekao je: „Vi ste kao mravi — stvarno vas ima mnogo! Svi radite. Nikada nisam video nešto ovako.“

Završena Dvorana Kraljevstva

Dobrovoljcima je trebalo nepunih mesec i po dana da završe ovaj objekat. Pošto je dvorana izgrađena tako brzo, svi iz skupštine su mogli nesmetano da propovedaju dobru vest o Božjem Kraljevstvu (Matej 24:14).

Elen takođe pripada ovoj skupštini i kaže: „U staru Dvoranu Kraljevstva nismo mogli svi da stanemo, pa su mnogi od nas sedeli napolju. Nova dvorana je prelepa i ima mnogo više mesta, tako da svi imamo još veću korist od pouke i podsticaja koje dobijamo na sastancima.“