Ovaj kratak film, koji su Jehovini svedoci 2002. objavili na engleskom i španskom jeziku, pomaže roditeljima da zaštite svoju decu od seksualnih napasnika.