Grejam Braun, 80-godišnji Jehovin svedok, uspeo je da ubedi psihički bolesnog čoveka da ne skoči sa 328 metara visokog Skaj tauera, u Oklandu, na Novom Zelandu. „Kada je taj čovek zatražio da razgovara s nekim od Jehovinih svedoka“, rekao je Grejam, „policija me je pozvala i zamolila da pomognem.

„Osoblje Skaj tauera mi je stavilo sigurnosni pojas, a Bibliju su vezali dugačkim užetom. Zatim me je policija odvela do otvorene terase za razgledanje, koja se nalazi 192 metra iznad zemlje. Šibao je ledeni vetar. Čovek koji je pretio da će skočiti sedeo je na ivici staze nedaleko od mene, a noge su mu visile u vazduhu.

„Doviknuo sam mu da sam Jehovin svedok i da želim da mu pomognem. Zatim sam se pomolio u sebi, otvorio Sveto pismo i počeo da govorim.

„Pričao sam o svetosti života, što je bila tema govora koji sam nedavno održao u našoj Dvorani Kraljevstva.

„’Za Boga si dragocen‘, rekao sam, ’i on ti je dao divan dar — život. Zašto mu ne bi pokazao da ceniš taj dar? Molim te, pomeri se iza zaštitne ograde.‘

„Pročitao sam i nekoliko biblijskih stihova, između ostalog i Jovana 3:16, gde piše: ’Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.‘

„’Bog te voli i želi da živiš‘, rekao sam mu.

„U početku je izgledalo kao da taj čovek ne obraća pažnju. Zato sam se opet pomolio Jehovi da mi pomogne da doprem do njega. Na kraju je polako ustao i primakao se bliže meni. Bio je veoma uznemiren.

„’Jehovini svedoci su nedavno bili kod mene, ali sam im rekao da idu‘, kazao je. ’Osećam se veoma loše zbog toga. Hoćete li mi oprostiti?‘

„’Ne brini, čak su i neki od nas tako postupili pre nego što su postali Svedoci‘, tešio sam ga. ’Jehova će ti sigurno oprostiti.‘

„’Hvala vam‘, odgovorio je, ’sad mi je mnogo lakše.‘

„’Znaš, zaista se plašim za tebe‘, nastavio sam. ’Ja imam sigurnosni pojas, ali ako se ti oklizneš, izgubićeš svoj dragocen život. Jehova bi bio tužan zbog toga. Molim te, pomeri se iza zaštitne ograde.‘

„Njegovo ponašanje se vidno promenilo.‘ ’U redu‘, smireno je rekao. ’Pomeriću se.‘

„Došao je do terase za razgledanje i policija ga je brzo odvela na bezbedno mesto. Pričali smo skoro sat vremena.“

Jehovini svedoci iskreno brinu o ljudima, posebno o onima koji su u nevolji. Svuda u svetu koriste Sveto pismo da bi im pružili nadu i utehu i da bi ih uverili da je Bogu stalo do njih.