Jedan biblijski stih je uverio Herkula da može da promeni svoju tešku i agresivnu narav.