Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

Šta se dešava nakon smrti? Odgovor koji Biblija daje na ovo pitanje pruža nam utehu i nadu.