Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta je Božje Kraljevstvo?

Šta je Božje Kraljevstvo?

Dok je bio na zemlji Isus je najčešće govorio o Božjem Kraljevstvu. Šta je Božje Kraljevstvo? Šta će ono učiniti za vas?