Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ko je autor Svetog pisma?

Ko je autor Svetog pisma?

Ukoliko su Sveto pismo pisali ljudi, zašto se onda za njega kaže da je „Božja reč“? (1. Solunjanima 2:13). Kako je Bog ljudima prenosio svoje misli?