Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

9. LEKCIJA

Koristi vizuelna sredstva

Koristi vizuelna sredstva

Kako možeš da koristiš slike ili druga vizuelna sredstva da bi svojim slušaocima pomogao da lakše zapamte glavne misli?