Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

6. LEKCIJA

Objasni primenu stiha

Objasni primenu stiha

Šta treba da radiš dok čitaš neki stih i nakon toga da bi tvoji slušaoci razumeli zašto si ga čitao?