Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

4. LEKCIJA

Ispravno uvedi stihove

Ispravno uvedi stihove

Kako možeš pripremiti slušaoce za čitanje stiha?