Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

3. LEKCIJA

Koristi pitanja

Koristi pitanja

Kako pomoću pitanja možeš rezonovati sa slušaocima, održati zanimanje i istaći važne misli?