Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

15. LEKCIJA

Govori sa uverenjem

Govori sa uverenjem

Po čemu se uverljivost razlikuje od netaktičnosti, dogmatičnosti i preterane samouverenosti?