Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

12. LEKCIJA

Srdačnost i saosećajnost

Srdačnost i saosećajnost

Šta treba da radiš kako bi tvoji slušaoci osetili da si srdačan i saosećajan prema njima?