Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

10. LEKCIJA

Modulacija

Modulacija

Kako će na tvoje slušaoce uticati promena jačine i visine glasa i brzine govora?