Posveti se čitanju i poučavanju – video-sadržaj

Razvijte veštine koje su neophodne za javno čitanje i poučavanje.

1. LEKCIJA

Dobar uvod

Kako kod slušalaca probuditi zanimanje za ono što imate da kažete?

2. LEKCIJA

Govori prirodno

Kako možeš opustiti atmosferu i olakšati slušaocima da prihvate ono što govoriš?

3. LEKCIJA

Koristi pitanja

Kako pomoću pitanja možeš rezonovati sa slušaocima, održati zanimanje i istaći važne misli?

4. LEKCIJA

Ispravno uvedi stihove

Kako možeš pripremiti slušaoce za čitanje stiha?

5. LEKCIJA

Tačno čitaj

Kako možemo tačno čitati naglas?

6. LEKCIJA

Objasni primenu stiha

Šta treba da uradiš nakon što si pročitao neki stih da bi slušaoci mogli da razumeju zašto si ga čitao?

7. LEKCIJA

Tačne i pouzdane informacije

Kako da budeš siguran da nisi rekao nešto netačno?

8. LEKCIJA

Poučne ilustracije

Kako i ti, poput Velikog Učitelja, možeš vešto koristiti ilustracije?

9. LEKCIJA

Koristi vizuelna sredstva

Kako možeš da koristiš slike ili druga vizuelna sredstva da bi svojim slušaocima pomogao da lakše zapamte glavne misli?

10. LEKCIJA

Modulacija

Kako pomoću modulacije možeš jasno preneti misli i probuditi emocije kod svojih slušalaca?

11. LEKCIJA

Govori gorljivo

Kako će ti gorljivost u govoru pomoći da motivišeš slušaoce?

12. LEKCIJA

Srdačnost i saosećajnost

Šta treba da radiš kako bi tvoji slušaoci osetili da si srdačan i saosećajan prema njima?

13. LEKCIJA

Istakni praktičnu vrednost

Kako možeš pomoći slušaocima da razumeju da se ono što govoriš tiče njih i kako ih možeš podstaći da to primene?

14. LEKCIJA

Istakni glavne tačke

Kada istaknemo glavne tačke, pomažemo slušaocima da prate, razumeju i zapamte ono što govorimo.

15. LEKCIJA

Govori sa uverenjem

Kako možeš biti uverljiv kad držiš govor ili propovedaš?

16. LEKCIJA

Podsticajno i pozitivno

Koje tri stvari će nam pomoći da budemo podsticajni i pozitivni?

17. LEKCIJA

Razumljivo za druge

Na šta treba da pazimo ako želimo da nas drugi razumeju?

18. LEKCIJA

Poučno za slušaoce

Kako svoje slušaoce možeš podstaći na razmišljanje i poučiti ih nečem vrednom?

19. LEKCIJA

Trudi se da dopreš do srca

Kako da kod svojih slušalaca pobudiš najbolje motive?

20. LEKCIJA

Upečatljiv zaključak

Šta treba da postigneš svojim zaključkom, bilo u skupštini bilo u službi propovedanja?

Saznajte više

KNJIGE I BROŠURE

Posveti se čitanju i poučavanju

Ova publikacija je namenjena tome da ti pomogne u javnom čitanju, kao i govorništvu i poučavanju.