Zaharija 9:1-17

  • Božja presuda nad drugim narodima (1-8)

  • Dolazak sionskog kralja (9, 10)

    • Ponizan kralj jaše na magarcu (9)

  • Jehovin narod će biti spasen (11-17)

9  Objava: „Jehova je objavio poruku osude protiv zemlje Adrahi protiv Damaska,+jer su Jehovine oči na ljudskom rodu+i na svim izraelskim plemenima.   Ta reč je i protiv Emata,+ s kojim se graniči*,i protiv Tira+ i Sidona,+ iako su vrlo mudri.+   Tir je sebi sagradio bedem*, nakupio je srebra kao prašinei zlata kao blata sa ulica.+   Ali evo, Jehova će mu oduzeti sve što imai njegovu vojsku baciće u more*,+a njega će progutati vatra.+   Askalon će to videti i uplašiće se.Gazu će obuzeti veliki nemir,baš kao i Akaron, jer će njegova uzdanica biti osramoćena. Gaza će ostati bez kralja,a Askalon više neće biti naseljen.+   Nezakoniti sin prebivaće u Azotui ja ću uništiti ponos Filistejina.+   Iz usta ću mu ukloniti hranu onečišćenu krvljui iz zuba ono što je odvratno,a ko ostane od njega pripašće našem Bogui biće kao plemenski poglavar u Judi,+a Akaron će biti kao Jevusejin.+   Ulogoriću se pred svojim domom i čuvaću ga,+da niko ne može ni da dolazi ni da odlazi.Tlačitelj* više neće dolaziti tamo,+jer sam svojim očima video šta se dogodilo.*   Raduj se svim srcem, kćeri sionska! Kliči pobednički, kćeri jerusalimska! Evo, dolazi ti tvoj kralj!+ On je pravedan i donosi spasenje*,ponizan je+ i jaše na magarcu,na magaretu, mladunčetu magarice.+ 10  Ukloniću bojna kola iz Jefremai konje iz Jerusalima. Bojni lukovi biće uništeni. I on će govoriti narodima o miru.+Njegova vlast će biti od mora do morai od Eufrata* do svih krajeva zemlje.+ 11  A zbog krvi saveza koji sam sklopio s tobom, Sione,oslobodiću tvoje zatvorenike iz bezvodne jame.+ 12  Vratite se u tvrđavu, zatvorenici puni nade!+ Danas ti javljam:’Dvostruko ću ti vratiti.+ 13  Jer Judu ću nategnuti kao svoj luk, a Jefrema ću uzeti kao strelui podići ću tvoje sinove, Sione,protiv tvojih sinova, grčka zemljo,i učiniću da ti, Sione, budeš kao mač ratnika.‘ 14  Jehova će se nad njima pokazatii njegova strela će kao munja poleteti. Svevišnji Gospod Jehova dunuće u rog+i dojuriće s vihorima s juga. 15  Jehova nad vojskama braniće ih,a oni će proždreti i pobediti kamenje iz praćke.+ Oni će piti i klicati kao da su pili vino.I biće puni kao činija,kao uglovi oltara.+ 16  Jehova, njihov Bog, spašće ih u taj dankao stado svog naroda,+jer će oni blistati nad njegovom zemljom kao drago kamenje u kruni.+ 17  Kako je velika njegova dobrota+i kako je velika njegova lepota! Od žita će rasti mladići,a od mladog vina devojke.“+

Fusnote

Moguće je da se ove reči odnose na Adrah ili na Damask.
Ili: „tvrđavu“.
Ili možda: „poraziće njegovu vojsku na moru“.
Po svemu sudeći, reč je o nevolji koja je snašla njegov narod.
Ili: „Nadzornik“.
Ili: „i dolazi kao pobednik; i spasen“.
Doslovno: „reke“.