Zaharija 6:1-15

  • Osma vizija: Četvora kola (1-8)

  • Izdanak će biti kralj i sveštenik (9-15)

6  Tada sam opet podigao pogled i video kako četvora kola izlaze između dve gore, a te gore su bile od bakra.  U prva kola bili su upregnuti crveni konji, a u druga crni konji.+  U treća kola bili su upregnuti beli konji, a u četvrta pegavi i šareni konji.+  Upitao sam anđela koji je razgovarao sa mnom: „Šta je to, gospodaru moj?“  Anđeo mi je odgovorio: „To su četiri nebeska duha+ koja izlaze nakon što su bila pred Gospodarem cele zemlje.+  Kola u koja su upregnuti crni konji idu u severnu zemlju,+ beli u zapadnu zemlju*, a pegavi u južnu zemlju.  Šareni jedva čekaju da počnu da obilaze zemlju.“ Zatim je rekao: „Idite, obiđite zemlju!“ I oni su počeli da obilaze zemlju.  Tada mi je doviknuo i rekao: „Gledaj! Oni koji idu u severnu zemlju umirili su Jehovin duh u severnoj zemlji.“  Opet mi je došla Jehovina reč: 10  „Uzmi od Heldaja, Tovije i Jedaje ono što su doneli od izgnanika, i istog dana idi u dom Josije, Sofonijinog sina, s tim ljudima koji su došli iz Vavilona. 11  Uzmi srebro i zlato, pa napravi krunu* i stavi je na glavu prvosvešteniku Isusu,+ Josedekovom sinu. 12  I reci mu:’Ovako kaže Jehova nad vojskama: „Evo čoveka kome je ime Izdanak.+ On će niknuti na svom mestu i sagradiće Jehovin hram.+ 13  On će sagraditi Jehovin hram i biće mu iskazana velika čast. Sešće na svoj presto i vladaće i biće sveštenik na svom prestolu.+ Između te dve službe vladaće sklad*. 14  A kruna* će ostati u Jehovinom hramu kao spomen na Elema, Toviju, Jedaju+ i Hena, Sofonijinog sina. 15  Oni koji su daleko doći će i učestvovaće u izgradnji Jehovinog hrama.“ Tada ćete znati da me je Jehova nad vojskama poslao vama. Tako će biti ako u svemu budete slušali Jehovu, svog Boga.‘ “

Fusnote

Ili: „preko mora“.
Ili: „raskošnu krunu“.
To jest vladaće sklad između njegove kraljevske i svešteničke službe.
Ili: „raskošna kruna“.